Eva Šimerová

V útvaru: Odbor životního prostředí a majetkoprávní
Funkce: referent
E-mail: simerova@cakovice.cz
Místnost:
Telefon: 283061425
Vizitka: