Martina Pincová

V útvaru: Odbor životního prostředí a majetkoprávní
Funkce: referent
E-mail: pincova@cakovice.cz
Telefon: 283 061 439
Vizitka: