Lenka Maříková

V útvaru: Odbor životního prostředí a majetkoprávní
Funkce: vedoucí oddělení
E-mail: marikova@cakovice.cz
Místnost:
Telefon: 283061431
Vizitka: