Pavel Huptych

V útvaru: Odbor životního prostředí a majetkoprávní
Funkce: mistr
E-mail: huptych@cakovice.cz
Místnost:
Telefon: 283061434
Vizitka: