Jana Gondeková

V útvaru: Odbor životního prostředí a majetkoprávní
Funkce: referent
E-mail: gondekova@cakovice.cz
Místnost:
Telefon: 283 061 435
Vizitka: