Ing. Eva Dlouhá

V útvaru: Odbor životního prostředí a majetkoprávní
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: dlouha@cakovice.cz
Telefon: 283 061 432
Vizitka: