Ing. Ph.D. Alexander Lochman

V útvaru: Zastupitelstvo MČ
Funkce: 1. zástupce starosty
Strana: Pro Prahu Čakovice, Miškovice, Třeboradice
E-mail: lochman@cakovice.cz
Telefon: 283 061 414
Vizitka: