www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:PÁTEK 14.08.2020 SVÁTEK MÁ:ALAN}
OBČAN / Otázky a odpovědi

ZEPTEJTE SE NA ÚŘADU


Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha Čakovice a Úřadu městské části Praha Čakovice. Pro vložení dotazu není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha Čakovice nebo voleným zástupcem samosprávy. Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. 
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10            
Otázka: Zřízení STOPky na křižovatce za žel. přejezdem směr Hovorčovice (Monika Bíbová 13.9.2015 11:27)
Dobrý den, ráda bych se zeptala, kam se mám obrátit s žádostí o instalaci dopravní značky "STOP". Jedná se o křižovatku za železničním přejezdem směrem Hovorčovice. Dle mého názoru by bylo vhodné na vedlejší silnici, která vede od Globusu zřídit značku "STOP". Denně tu jezdím a opravdu každý týden se setkávám s tím, že auta přijíždějící z vedlejší silnice přednost nedávají. Zrcadlo tam je, ale zřejmě nestačí. Bohužel již mám i tu zkušenost, že mi na tomto místě nebyla dána přednost a došlo k dopravní nehodě. Děkuji za odpověď a za Váš čas. S pozdravem Monika Bíbová
Odpověď: (Kateřina Marszálková 14.9.2015 14:03)
Dobrý den,
děkujeme za Váš podnět. Uvedená komunikace je ve správě TSK, kam Vaši připomínku přeposíláme. Podle mých informací je tento problém již v řešení s odborem dopravy.
S pozdravem, Kateřina Marszálková - vztahy s veřejností
Otázka: (Hana Horáková 13.9.2015 10:08)
Dobrý den,mám prosbičku,,v listopadu mi končí platnost ŘPrůkazu,prosím kde si mám žádat o vydání nového ŘP a když mi končí konec listopadu a kdy ?bydlíme Vyhlídkova 764/13 Čakovice,,,,,,děkuji upřímně za brzkou odpověď Hanka Horáková
Odpověď: (Kateřina Marszálková 14.9.2015 10:29)
Dobrý den,
řidičské průkazy pro žadatele s trvalým pobytem nebo obvyklým bydlištěm na území hlavního města Prahy vydává: REGISTR ŘIDIČŮ ODBORU DOPRAVNĚSPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ MAGISTRÁTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY. Podrobné informace k vydání řidičského průkazu najdete na http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/dopravnespravni_cinnosti/registr_ridicu/registr_ridicu-ridicske_prukazy_vystaveni_vymena.html.
S pozdravem, Kateřina Marszálková (vztahy s veřejností)
Otázka: Oprava budovy pekárny (Lucie Toušková 31.8.2015 12:21)
Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem ohledně rekonstrukce budovy bývalé pekárny ny ulici cukrovarské.
Pokud je v tomto objektu plánovaný nějaký obchod, bude vybudován i bezbariérový přístup?
Děkuji moc za odpověď

Toušková
Odpověď: (Markéta Baťková 15.9.2015 8:41)
Dobrý den,
na pronájem objektu bývalé pekárny v ulici Cukrovarská č.p. 20 je v současné době MČ Praha - Čakovice vypsán záměr. Případné řešení bezbariérového přístupu bude na novém nájemci. MČ bezbariérový přístup nepožaduje.
S pozdravem, Markéta Baťková - OBHSB
Otázka: sekání trávy (Jindra Martinková 26.7.2015 22:57)
Dobrý den, bylo by prosím možné posekat vysokou trávu v okolí provizovního chodníku v ul. Kostelecká - od kruhového objezdu u Globusu. Děkuji za všechny občany tam chodící
Jindra Martinková
Odpověď: (Kateřina Marszálková 27.7.2015 13:29)
Dobrý den,
ulice Kostelecká není ve správě Městské části Praha – Čakovice. Požadavek na posekání trávy byl nahlášen na MHMP.
S pozdravem, Lenka Maříková (Odbor rozvoje a údržby obce)
Otázka: rekonstrukce chodníku (Jana Vejvodová 11.7.2015 19:57)
Dobrý den,
v ulici Krystalová, jako v jedné z mála ulic v severní části Čakovic, nebyla provedena rekonstrukce chodníku. Kdy můžeme očekávat její realizaci?
Děkuji za odpověď,
Jana Vejvodováí
Odpověď: (Kateřina Marszálková 13.7.2015 13:14)
Dobrý den paní Vejvodová,
bohužel v městské části je ještě mnoho ulic, které jsou před rekonstrukcí (zejména v Třeboradicích, u stadionu apod.). Tyto projekty větších rekonstrukcí ulic v minulosti hradilo pro městskou část hlavní město Praha. Rozpočet naší městské části bohužel na komplexní opravy silnic nepostačuje a tak jsme pouze na nejhorších úsecích schopni provádět lokální opravy či rekonstrukci kratších úseků, jako např. loni v Ostravické ulici. V minulém týdnu navštívila naši městskou část radní HMP pro infrastrukturu a věříme, že se nám podařilo vysvětlit, že bez pomoci HMP nejsme schopni v příznivém časovém horizontu docílit oprav komunikací v městské části. Konkrétní časový plán pro Krystalovou ulici však není stanoven. Infrastrukturní deficit do komunikací v naší městské části je několik set milionů Kč, když zároveň volné peníze v ročním rozpočtu městské části činí pouze jednotky mil. Kč. Za ty se snažíme opravovat především havarijní stav komunikací a chodníků. V případě uvolnění většího množství prostředků z rozpočtu Prahy by situace mohla být výrazně příznivější.
S pozdravem
Ing. Jiří Vintiška, místostarosta
Otázka: dotazy ke stavbám (Eva Maxová 9.7.2015 20:28)
Dobrý den,
máme více dotazů, předem děkuji za odpověď:
1) Bude nějak řešen příjezd do 3.etapy sídliště? Většina řidičů jezdí přes ulici M.Podvalové. (V této souvislosti bych chtěla poděkovat za zpomalovací zařízení.)
2) Budou propojeny ulice Blachutova a Theinova pro pěší?
3) Co se staví vedle Globusu? Budou se v této souvislosti nějak upravovat silnice?
Uvítám ke všem otázkám nějaký časový odhad řešení.
Velice Vám děkuji.
S pozdravem
Eva Maxová
Odpověď: (Ing. Jiří Vintiška 13.7.2015 17:25)

Dobrý den paní Maxová,

děkujeme za dotazy. Příjezd k 3. etapě (jakož i k 1. a 2. etapě) je možný kromě ulice Marie Podvalové i ulicí Za Cukrovarem a dále Tryskovickou. Současný stav vozovky je velmi špatný a bude předmětem následujících úprav ze strany investora bytového souboru Čakovický park. Dojde k rozšíření vozovky (dle stavebního povolení ze srpna 2014) v místě panelové části a k opravě výtluků. Přesný časový není k tomuto datu stanoven, již byl v minulosti investorem z technických důvodů odložen. Vyvíjíme maximální úsilí, aby se s touto stavbou započalo v nejbližším možném termínu, nejlépe ještě letos. Ulice Blachutova a Theinova budou propojeny pěší komunikací, aktuálně probíhá inženýring projektu (termín stavby není stanoven, MČ vydala 10.07.2015 souhlasné stanovisko). Vedle HM Globus se dostavuje původně plánovaný obchodní areál, povolený na základě územního řízení z roku 1999. Půjde o prodejnu ASKO nábytek. Vzhledem k tomu, že jde o stavbu mnoho let povolenou, tak bohužel není současně vyjednána jako vynucená investice jiné řešení dopravy. V roce 1999 bylo vyjednáno napojení na dálnici D8 a okružní křižovatka, která bohužel již kapacitně nedostačuje. Aktuálně se projektuje zkapacitnění této křižovatky (Kostelecká-Tupolevova), které jen obtížně půjde provést bez participace obchodního areálu, na jehož pozemky je nutné křižovatku rozšířit. Vlastník slíbil ochotu pomoci MČ a nabídl participaci na této křižovatce.

S pozdravem
Ing. Jiří Vintiška, místostarosta
Otázka: Přechod pro chodce (Voborník Jakub 6.7.2015 11:30)
Dobrý den,mohl by se už konečně vybudovat v třeboradicích přechod pro chodce se spomalovacím pruhem u zastávky králova?Nevim jestli jste si toho všimli ale chodí tu poměrně dost lidí ze zastávky a ze hřbitova rovnou přes silnici protože nemaj kde přejít a hlavně tu každej jezdí kolika chce takže se večer pomalu bojíte přejít ulici.Bylo by tedy možné aby ste s tim po 20 letech konečně něco udělali nebo budete radši čekat až tu někoho přejedou ?
Odpověď: (Kateřina Marszálková 9.7.2015 13:12)
Dobrý den, pane Voborníku,
omlouvám se za prodlení s odpovědí. Váš podnět je správný a děkuji Vám za něj. Odpovídá plánu rozvoje přechodů v městské části, který pochází z roku 2013. Konkrétně jde o navrhovaný přechod, který má v tomto plánu interní číslo 35 a je umístěn severně od zastávky Králova na Schoellerově ulici.
Konkrétně Vámi navrhovaný přechod poblíž zastávky Králova na zvýšeném zpomalovacím prahu předpokládá magistrátní projekt rekonstrukce všech komunikací v Třeboradicích.
Tento projekt je bohužel městem neustále odkládán. Zároveň se čakovická radnice snaží domluvit opravu Schoellerovy (a Bělomlýnské) ulice v Třeboradicích (správce je TSK hl.m. Prahy). Pokud by se podařilo docílit v dohledné době rekonstrukce této vozovky, nabízí se možnost přechod severně od zastávky Králova realizovat v rámci této rekonstrukce. Další možností je pak rekonstrukce na náklady MČ, což je věc možná, ale zároveň problematická, protože se upravuje majetek, který má spravovat někdo jiný (TSK) a to zároveň při faktu, že se zdaleka nedostává na všechny projekty, která naopak tato městská část má za úkol řešit.
Docílení vybudování druhé přechodu v této lokalitě, tedy přímo u čakovického hřbitova nelze bez zásadnější přestavby chodníkových těles a vozovky. Tato investice za současných podmínek nelze z rozpočtu MČ financovat. Nově zřizované přechody totiž nesmí překračovat normami danou šířku vozovky (ta je u vchodu do čakovického hřbitova nevyhovující) a musí mít nástupní hrany z chodníků přizpůsobené požadavkům bezbariérovosti, tedy musí být vhodné pro zrakově a pohybově postižené osoby (vodící linky, ukončovací dlažba apod.).
Ing. Jiří Vintiška.
místostarosta

Otázka: Koupaliště Čakovice (Fousová Kristýna 3.7.2015 22:25)
Dobrý den sice to není otázka ale opravdu nevím kam to mám napsat , aby se s tim něco udělalo. Chci se s Vámi podělit o mou letošní návštěvu koupaliště.Byla to jedna velká hrůza. Hned na začátku mě přivítala "milá " paní pokladní. Dále jsem byla překvapena , že jsem musela zaplatit vstupné za 9 měsíční miminko, to sem nikde ještě neviděla. Bazén byl špinavý , takže jsem tam syna raději ani nevzala. Sprchy nebyli puštěné , všude v bazénu bahno a tráva. Lidé se koupali v oblečení co přišli. Plavčik se tam chodí asi jen opálit. Odešla jsem ani ne po hodině. Všude krtince . Opravdu jsem byla velice zklamaná. Podívejte se na ostatní koupaliště a jejich cenové relace. S kvalitou koupaliště jste tedy opravdu drahý. Už mě tam tedy neuvidíte a myslím, že nebudu sama.
Odpověď: (Kateřina Marszálková 22.7.2015 9:05)
Dobrý den, začnu popořadě dle Vašich připomínek. Koupaliště v Čakovicích je v soukromém vlastnictví TJ Avia Čakovice, která ho zároveň i provozuje. Je mi samozřejmě líto, že se Vám u nás nelíbilo. Nevím co znamená "milá" pokladní, tudíž se nemohu objektivně vyjádřit. Vstupné je takto stanoveno mnoho let a pokud znáte ceny na ostatních venkovních koupalištích v okolí, jistě víte, že je zdaleka nejnižší. Formálních 20 Kč za malé dítě je v podstatě poplatkem za kočárek, který samozřejmě zabírá také plochu bazénu. Nám to přijde adekvátní. Pokud jste koupaliště navštívila v době velkého počtu návštěvníků, mohl se bazén zdát opticky kalný, ale kvalita vody je kontrolována 3x denně a splňuje předepsaná kritéria. Není to uzavřený vnitřní bazén, takže přírodní materiál se do vody bohužel dostane. Sprchy nejsou puštěné pouze v době, kdy probíhá čištění filtrů a musí se vypnout čerpadla. Jedná se o cca 20 minut - 2x denně. Mohlo se stát, že jste navštívila koupaliště v době, kdy jsme řešili technické problémy, za to se Vám omlouvám. Všichni lidé vstupující do našeho areálu mají za povinnost se řídit návštěvnickým řádem, který koupání v oblečení přísně zakazuje. Ne všichni to bohužel respektují. Pokud kdokoliv z personálu spatří někoho podobného, vykáže ho okamžitě z vody. Osobně jsem toho byl svědkem několikrát a v převážné míře od plavčíků. S tvrzením, že se plavčík jen opaluje, rozhodně nesouhlasím. To, že plavčík sedí a pozoruje bazén neznamená, že se opaluje. Není v silách plavčíka kroužit 10 hodin kolem bazénu. To mě mrzí, mohli jsme si vše vyjasnit přímo na bazénu. Krtince na travnaté ploše bohužel jsou, ale tomu neumíme nijak efektivně zabránit. Krtek naše nabídky na přetěhování do atraktivnější lokality zatím odmítá. Znám cenové relace ostatních srovnatelných koupališť a jsme zdaleka nejlevnější. Budeme samozřejmě rádi, pokud dáte našemu koupališti ještě šanci na reparát z Vašeho pohledu. Děkuji za příspěvek. S pozdravem Jan Kantner - předseda TJ
Otázka: Sekání trávy na ulici Kostelecká (Petr Švancara 17.6.2015 6:40)
Dobrý den,
Rad bych se zeptal, kdy je naplánováno sekání trávy v ulici Kostelecká v části od Globusu ve směru k Ďáblicím.
Děkuji.
Odpověď: (Kateřina Marszálková 17.6.2015 15:33)
Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz, ale pokud jde o ulici Kosteleckou, není ve správě Městské části Praha - Čakovice, takže ji pracovníci ORUO sekají pouze v případě, že zbyde čas. V tuto chvíli bohužel z časových důvodů není možné v tomto směru občanům vyhovět, nicméně již v minulém týdnu byl tento požadavek nahlášení na MHMP. S pozdravem, Kateřina Marszálková (vztahy s veřejností)
Otázka: Zateplení obecních bytovek (Radim egr 7.6.2015 21:58)
Dobrý den, rád bych se zeptal zda bude v dohledné době probíhat oprava obecních bytovek. Konkrétně v ulici Kysucká například stav bytového domu Kysucká 655/9 je už naprosto otřesný. Také je špatný stav co se týče parkování v této oblasti.
Děkuji za odpověď
Odpověď: (Kateřina Marszálková 9.7.2015 13:15)
Dobrý den,
velice Vám děkujeme za Váš cenný názor. Plně si uvědomujeme ne zcela "ideální" stav našeho bytového fondu. V současné době máme již zpracovánu finální verzi naší bytové koncepce, jež bude předložena ke schválení našemu zastupitelstvu. Tam je řešena komplexní revitalizace stávajícího bytového fondu. V té souvislosti by měla být provedena zároveň výměna střešních krytin a zateplení budov. Současně by měla být vybudována k těmto objektům parkoviště. Jsme přesvědčeni, že tato koncepce bude schválena tak, aby se již do konce roku mohly připravovat potřebné studie a projektové dokumentace. Děkujeme za pochopení.
Ing. Michal Motyčka, místostarosta
Otázka: Stav znečištění podzemních vod (Michael Lekovski 22.5.2015 16:19)
Dobrý den,
existuje novější zpráva ohledně stavu znečištění podzemních vod v Čakovicích, než je ta z roku 2013 zde uvedená, případně připravují se nějaké nové kroky v tomto směru?
Děkuji.

P.S Zpráva z 2013, pokud dobře vidím, má na mapce špatně vyplněnou legendu, kdy jsou prohozeny popisky hodnoty 10-100 s hodnotami 100-1000 ug/l a je tak v rozporu s popisem legendy v textu.
Odpověď: (Kateřina Marszálková 11.6.2015 11:09)
Dobrý den,
podle mých informací od vedoucí OŽPaMp novější zpráva bohužel neexistuje a z finančních důvodů se o ní zatím neuvažuje. MČ jedná s Letňany o dalším postupu. Pokud jde o připomínku k chybné legendě, byla zaslána zpracovateli zprávy. S pozdravem, Kateřina Marszálková (vztahy s veřejností)
Otázka: Kanalizace v ulici Kostelecká. (Štencl Petr 21.5.2015 12:27)
Dobrý den,
kdy bude realizována kanalizace v ulici Kostelecká, úsek mezi Globusem a Cínoveckou? Je k dispozici alespoň projekt?
S pozdravem Petr Štencl.
Odpověď: (Kateřina Marszálková 25.5.2015 17:03)
Dobrý den,
dle mé informace od místostarosty, pana Kajpra, je momentálně vyhlášeno výběrové řízení na projektanta kanalizace, vodovodu, chodníků a silnice. Předpoklad ukončení je konec června.
S pozdravem, Kateřina Marszálková (vztahy s veřejností)
Otázka: Vrátenská ulice (Králík 18.5.2015 21:44)
Dobrý den,

měl bych na vás dva dotazy:

1.) V ulici Vrátenská je od zimy(jak foukal silný vítr) vyvrácená značka začátku obytné zóny ve směru od Polabské ulice. Je možné tam někoho poslat aby značku spravil?

2.) Bude v ulici Vrátenská někdy probíhat blokové čištění? Hledal jsem na těchto stránkách a tato ulice tam nikde v rozpisu není. Proč to?


Děkuji za odpovědi.
Odpověď: (Kateřina Marszálková 20.5.2015 9:35)
Dobrý den,
ulice Vrátenská není ve správě MČ Praha - Čakovice, proto Vám bohužel nemůžeme pomoci ani v jednom z bodů. Ve věci značení i úklidu je nutné obrátit se na vlastníka ulice, kterým je dle katastru nemovitostí EXPOINVEST, s. r. o. (Školská 33/3, Šestajovice 250 92). S pozdravem, Kateřina Marszálková
Otázka: Na Kačence se dělá nové kanalizace bude i nová silnice? (V. Mládek 29.4.2015 18:52)
Dobrý den,
Chtěl bych zjistit zda bude Na Kačence nová silnice a přechod? Děkuji


Odpověď: (Kateřina Marszálková 4.5.2015 17:19)
Dobrý den,
v souvislosti s výstavbou kanalizace nedojde k žádným zásadním rekonstrukcím komunikací, pouze bude opravena podle našich informací část po výkopu a drobné výtluky.
V lokalitě jsou dále dlouhodobě plánovány následující městské investice (investorem není MČ P-Čakovice, ale přímo hl.m. Praha):
- Přechod pro chodce na zvýšeném prahu přes ulici Polabskou (u Tuháňské)
- Rekonstrukce ulice Tuháňská
- Rekonstrukce ulice Na Kačence
- Rekonstrukce ulice Ke Zlatému kopci
Městská část stojí o promptní realizaci těchto projektů. Rozhodnutí o jejich realizaci učiní odbor technické vybavenosti Magistrátu hl.m. Prahy dle uvážení priorit v širší části Prahy. Např. stavba přechodu pro chodce na zvýšeném prahu na Polabské je již projektově připravena několik let a stále čeká na uvolnění financí z rozpočtu Prahy. Vedení MČ na potřebnost výše uvedených investic opakovaně upozorňuje.
S pozdravem, Kateřina Marszálková (vztahy s veřejností)
Otázka: vyhláška - rozdělávání ohně (Simona Červená 22.4.2015 15:39)
Dobrý den,
prosím o odpověď zda existuje pro Čakovice nějaká vyhláška upravující rozdělávání ohně /napr. pro opékání buřtů/ na soukromém pozemku. Děkuji
Odpověď: (Kateřina Marszálková 27.4.2015 14:27)
Dobrý den paní Červená,
zákon č. 201/2012 Sb., o ovzduší, v platném znění v §16 odst. 4) stanoví, že v otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. HMP, jako obec, které jsou Čakovice součástí, nemá žádnou vyhlášku upravující rozdělávání ohně. Takže buřty si můžete opéct na otevřeném ohništi za předpokladu, že neporušíte zákon o ovzduší (viz. výše). Také pozor na obtěžování sousedů kouřem, čímž se dostáváme k občanskému zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb., § 1013.
S pozdravem, Ing. Lucie Zemanová - vedoucí OŽPaMp
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10