www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:SOBOTA 26.09.2020 SVÁTEK MÁ:ANDREA}

Úřad městské části Praha - Čakovice


Úřad městské části Praha - Čakovice (ÚMČ)

Úřad městské části Praha - Čakovice je jedním z úřadů městských částí s výkonem samostatné působnosti a přenesené působnosti v hlavním městě Praze. Činnost a postavení úřadu upravuje zákon o hlavním městě Praze, Statut hlavního města Prahy, další obecně závazné předpisy, usnesení samosprávných orgánů městské části a interní předpisy, vydávané k jejich provádění.

ÚMČ v oblasti

 1. samostatné působnosti na území městské části Praha - Čakovice
  -    plní úkoly, které mu uložily samosprávné orgány městské části (MČ) - rada MČ a zastupitelstvo MČ
  -    usměrňuje a kontroluje po odborné stránce organizační složky a příspěvkové organizace, které MČ zřídila (pokud zvláštní zákon nestanoví jinak)
  -    spravuje a udržuje movitý a nemovitý majetek, který je svěřen do správy městské části   
 2. přenesené působnosti na území městské části Praha - Čakovice
  -   
  vykonává státní správu, která je mu určena Statutem hlavního města
  -    tuto státní správu vykonává na základě zákonů a vyhlášek a jeho nadřízeným orgánem je Magistrát hlavního města Prahy

ÚMČ Praha - Čakovice tvoří starosta, zástupci starosty, tajemnice, vedoucí odborů a další zaměstnanci, zařazení do úřadu MČ Praha - Čakovice.

ÚMČ Praha - Čakovice má pracoviště ve třech budovách, které jsou ve vzájemném těsném sousedství na nám. 25. března v Čakovicích:

 1. Hlavní budova (budova staré radnice) - nám. 25. března 121/1
 2. Jižní budova (dvorní objekt, ve dvoře za starou radnicí) - nám. 25. března 121/1
 3. Severní budova (nová administrativní budova) - Cukrovarská 52/24

   
22.04.2013 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 129422 x