www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU
{DNES JE:STŘEDA 21.11.2018 SVÁTEK MÁ:ALBERT}
OBČAN / Otázky a odpovědi

ZEPTEJTE SE NA ÚŘADU

Omlouváme se občanům, že od 01.01.2017 nebyly z technických důvodů zodpovídány Vaše dotazy. Pracujeme na nápravě.

Zde můžete vkládat své dotazy související s činností městské části Praha Čakovice a Úřadu městské části Praha Čakovice. Pro vložení dotazu není třeba se registrovat ani přihlašovat, nový dotaz můžete položit přímo pomocí formuláře. Vaše dotazy budou zveřejněny po zodpovězení příslušným zaměstnancem Úřadu MČ Praha Čakovice nebo voleným zástupcem samosprávy. Upozorňujeme, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované a konkrétní dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. 
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10            
Otázka: přechod přes ul. Schoellerova u vchodu do parku (Terezie Štyglerová 1.5.2016 19:25)
Dobrý den, protože jsem nedostala odpověď na můj dotaz vznesený již před několika týdny, tak se dotazuji znovu. Neuvažujete o zřízení přechodu pro chodce přes ulici Schoellerova u vchodu do parku na úrovni zástavky Krystalová? Bývá zvykem, že u zastávkek dopravních prostředků je v blízkosti přechod pro chodce (nejbližší je až u školky či u parkoviště u pošty). Navíc je v tomto místě i vstup do parku. Na sídlišti již dorůstají generací dětí, co se již ze školy vrací sami - chodí pěšky mezi domky či někteří to mají ze zastávky Krystalová domů blíž (a já mám skutečně obavy, když moje dítě zde přechází). Ne ojedinělý je i pohyb od sídliště do ulic nad sběrným dvorem. V určitých denních časech je zde provoz značný, navíc zde vozidla jezdí i relativně rychle (důvod jet pomalu mají kvůli stavu vozovky až blíže k poště) a pohybují se zde i velká vozidla (zejména autobusy) s nimiž střet by měl velmi pravděpodobně fatální následky. Děkuji.
Odpověď: (Ing. Jiří Vintiška 2.5.2016 9:17)
Dobrý den.
Děkujeme za Váš dotaz a omlouvám se Vám za opomenutí odpovědi.
Nový přechod pro chodce (s prodloužením chodníku) je plánován na Schoellerově ulici ve směru od Čakovic za mostem a to na zvýšeném zpomalovacím prahu.
Od léta loňského roku probíhá projektová příprava, která bohužel byla v tomto místě složitější, protože bylo obtížné nalézt způsob odvodnění zpomalovacího prahu přes cizí pozemek.
To se na počátku tohoto roku podařilo a nyní se bude projednávat stavba (resp. soubor více drobných staveb) s úřady a institucemi, který mají povolování staveb na starosti.
Samotná investice by měla být provedena v ideálním případě ještě v tomto roce, nejpozději příští rok.
Ing. Jiří Vintiška, místostarosta
Otázka: Výstavba v Čakovicích (Tomáš Vojtěch 29.4.2016 16:51)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat z jakého důvodu povolujete další a další stavby v Čakovicích. Momentálně na to kapacitně absolutně nestačí komunikace, cestování MHD je velmi problematické, navíc u novostaveb chybí dostatečný počet parkovacích míst. Z mého pohledu je jediným řešením stavební uzávěra na následujících min 15 let. Povolil bych pouze využití volných ploch uvnitř městské části. Podobně to je například v Dolních Břežanech.
Odpověď: (Ing. Jiří Vintiška 5.5.2016 9:38)
Dobrý den,

děkujeme za Váš dotaz. Nejprve je nutné říci, že stav dopravní situace v dopravních špičkách je skutečně zcela nevyhovující, a proto v tomto směru již několik let komunikujeme s hlavním městem Prahou, která má kompetenci a prostředky k tomu, tyto věci vyřešit. Před cca 1,5 rokem byla zahájena příprava studie na zkapacitnění křižovatky Tupolevova - Kostelecká, která je největším dopravním problémem. V únoru byla dokončena (po několika kolech připomínek různých dotčených orgánů a institucí) a nyní začnou přípravy na dokumentaci územního řízení. Lze odhadovat, že v letech 2016-2017 bude probíhat projektování a povolování stavby a v letech 2017 nebo 2018 by mohlo dojít k samotné realizaci. Investorem a zadavatelem této akce je Technická správa komunikací hl.m. Prahy, která celý projekt řídí.

Ve věci dalšího obsahu Vašeho podnětu je dále nutné uvést na pravou míru skutečnost, že městská část Praha-Čakovice nemá ve své kompetenci pravomoc povolovat výstavbu, která se řídí pražským územním plánem, který v roce 1999 hlavní město schválilo. Stavební uzávěra není žádoucí zejména z toho důvodu, že vlastníci pozemků by logicky požadovali náhradu škody a především městská část Praha – Čakovice není kompetentní o takové věci rozhodovat, což si málokdo z občanů uvědomuje.
Kromě toho auta v dopravním proudu zejména na Kostelecké ulici tvoří z významné části (téměř z poloviny) vozidla ze Středočeského kraje. Regulace, která by dopadla na vlastníky zdejších pozemků by tudíž byla jednak nespravedlivá a jednak neefektivní. Rozhodně není záměrem městské části regulovat na svém území výstavbu proto, abychom udrželi alespoň částečně funkční dopravní proud pro stále rostoucí a z našeho pohledu neregulovatelný počet vozidel ze Středočeského kraje. Podle našeho názoru musí hlavní město Praha prostřednictvím své příspěvkové organizace (TSK) přijmout taková řešení, která problém vyřeší systémově a dlouhodobě. Pokud je územním plánem (pražským) povolena výstavba, tak musí být k dispozici i odpovídající dopravní infrastruktura, a to se bohužel dosud nestalo, byť nápravu stavu již hlavní město Praha řeší a nutno podotknout , že i za možnosti naší městské části se k těmto návrhům vyjadřovat a oponovat je. Díky naší intervenci se tak výše zmíněná křižovatka bude projektovat na vyšší průjezdnou kapacitu, než byl původní návrh projektantů.

Pokud jde o parkovací místa u novostaveb, městská část vždy požaduje více parkovacích míst než určují předpisy, ale i v tomto případě neexistuje žádný nástroj, který by nám umožňoval našich požadavků vždy docílit, protože nejsme orgánem, který o tomto rozhoduje (rozhodování o povolování staveb vykonává obecný a také speciální stavební úřad - oba sídlí na Praze 18).

Ing. Jiří Vintiška, místostarosta
Otázka: přerostlé lípy (Pacovská ivana 26.4.2016 12:56)
dobrý den, opakovaně se dotazuji, kdy bude započato s kácením neúměrně vzrostlých stromů, konkrétně líp v ulici Homolová. Čekali jsme na jaro, že se začne, ale nic se nestalo. Lípy opět raší, letos budou větve asi zasahovat až k oknům, protože nové nárůsty ročně dosahují až 2 m, a doma je totální tma, hlavně tam, kde jsou okna k východu. Všimly jsme si, že se kácí a prořezává v parku, za parkem , v Havraňáku , ale ty lípy nikdo neřeší. Chtěla bych (nejen já) znát nějakou konkrétní odpověď, ale ne na další pětiletky.
Kořeny nadzvedávají už tak špatné chodníky, ničí lidem podezdívky i sloupky u plotů, takže je opravdu čas něco dělat.
Očekávám Vaši odpověď, neboť se dotazuji již podruhé touto cestou a jedenkrát písemně.
Děkuji
Odpověď: (Kateřina Marszálková 28.4.2016 8:25)
Dobrý den,
stromořadí v ulici Homolová, ale i dalších lipových alejích, se bude řešit v následujících letech postupným kácením nejhorších jedinců a náhradní výsadbou menších a pro městské prostředí vhodných stromů. V současné době zpracováváme výsledky dendrologického posudku a jeho oponentní analýzy. Do měsíce bude vše hotové a počítáme s veřejným projednáváním celého procesu s obyvateli všech dotčených ulic a těmi, kteří projeví zájem. Na podzim se může začít s prvními zásahy a na jaře s výsadbou. Počítáme s třemi až čtyřmi etapami v 15 - 20ti letech. Celá akce je finančně velmi náročná, tudíž bude rozložena do cca třech let a následně připravena další etapa.
S pozdravem, Daniel Kajpr - místostarosta
Otázka: Vítání Občánků (Andrea 25.4.2016 7:50)
Dobrý den, kdy budou prosím k dostání fotografie z vítání občánků? Děkuji za odpověď
Odpověď: (Kateřina Marszálková 25.4.2016 10:58)
Dobrý den,
fotografie z posledního vítání občánků si můžete vyzvednout v oddělení občansko správním (Cukrovarská 52) v prvním patře, dveře 203 nebo 204, a to od pondělka 02.05.2016.
S pozdravem, Kateřina Marszálková - vztahy s veřejností
Otázka: sekaní trávy (Vlaďka Veselá 18.4.2016 13:18)
Dobrý den, jsem ráda, že se staráte o zeleň, ale v poslední době mě opravdu zaráží, jak často se zde seče tráva. Bydlím v bytovém domu Čtyřlístek na ulici Schoellerova (naproti sídliště). V průběhu 10 dnů se tady už po druhé seče tráva, která po zimě stačila sotva vyrůst. Pominu ten hluk, který se tu nese od rána až do odpoledních hodin. Vyrostly zde na louce první pampelišky a tráva je krátká, pěkný pohled na první jarní kytky vydržel bohužel pouze o víkendu. Pan "sekač" pracuje nonstop od 8hodiny ranní.
Považuji to za zcela zbytečné plýtvání financí. Je dobré "udržovat" zeleň, ale toto je opravdu přehnané. Můžete mi vysvětlit, proč se tady tak usilovně a zbytečně seče? Děkuji předem za odpověď.
Odpověď: (Kateřina Marszálková 25.4.2016 8:22)
Dobrý den,
děkujeme za připomínku, ale podle našeho názoru se tráva určitě neseká zbytečně. Sekání se provádí mulčovací technikou, kdy se tráva nesbírá, čímž se ušetří na skládkovném a dopravě. V tomto období tráva roste rychleji a proto sekáme častěji, konkrétně 1x za 14 dní. Za zmínku v tomto ohledu stojí i to, že na sídlišti seká i jiná firma od společenství vlastníků bytových jednotek Čakovické sídliště. Přeji hezký den,
Kateřina Marszálková za ORUO
Otázka: Zřízení nového přechodu pro chodce (Kateřina Schlesingerová 10.4.2016 23:09)
Dobrý den,

je možné zřídit nový přechod pro chodce přes ulici Cukrovarská v okolí Vrátenské ulice? Případně, co je potřeba udělat, aby došlo k jeho zřízení? V ranních a odpoledních hodinách není jednoduché silnici přejít a z ulice u Párníku se momentálně buduje nová stezka pro pěší, kam se teď velmi těžko dostává.

Předem děkuji za odpověď.Odpověď: (Ing. Jiří Vintiška 25.4.2016 11:00)
Dobrý den.
Děkujeme za dotaz. Není zcela zřejmé, kde byste přechod přesně požadovala. Mezi křižovatkou U Párníků (výjezd z jednosměrné části) a ulicí Vrátenskou není chodník na jižní straně vozovky a tedy není ani možné přechod ze severního chodníku nikam napojit. Nejprve by se musel vybudovat tento chodník. Chodník na této straně vozovky je až mezi výjezdem a vjezdem do ulice U Párníků. Zde by přechod nešlo bezpečně umístit s ohledem na blízkost nepřehledné zatáčky.
Do budoucna se plánuje výstavba v oplocené části pozemku na jihu od Cukrovarské. Zde pravděpodobně investor bude nucen vybudovat i těleso chodníku a pak bude možné a velmi vhodné např. při ulici Vrátenské vybudovat řádný přechod pro chodce dle platných norem, a to na místě, které je z hlediska rozhledových poměrů příznivé.
Hezký den.
Ing. Jiří Vintiška, místostarosta

Otázka: Navážka a parkoviště nákladních vozidel mezi rybníky (Petr Brettschneider 1.4.2016 11:05)
Dobrý den,
v poslední době jsem se dočetl o revitalizací Mratínského potoka a jeho okolí(do čehož započítávám i oba rybníky) a v podstatě obecně zeleně v Čakovicích.
Proto mě vyděsil co se v poslední době stalo na pozemcích(tipuji že se jedná o soukromé pozemky č. 1266/2, 1252/3) právě mezi rybníky u slepé koleje. Očekával jsem, že se zde bude spíše rozšiřovat zeleň, případně cesty pro pěší apod. Místo toho tu byl vykácen veškerý porost a vyrostlo zde parkoviště pro nákladní vozidla a podél kolejí byla navezena hlína nejspíš s nějakým stavebním odpadem, takže nyní to tu připomíná spíše skládku. Jaký je úmysl s tímto pozemkem a obecně budováním zeleně právě v okolí rybníků.
Děkuji za odpověď.
Odpověď: (Kateřina Marszálková 25.4.2016 10:33)
Dobrý den,
děkujeme za podnět, v současné době probíhá šetření a byla zahájena jednání, o výsledku budeme informovat. Děkujeme za pochopení, Kateřina Marszálková za OŽPaMp
Odpověď: (Ing. Lucie Zemanová 3.6.2016 11:44)
Dobrý den,
odbor životního prostředí spolu se samosprávou provedl místní šetření, kterého se zúčastnil odbor výstavby a územního rozhodování ÚMČ Praha 18, vlastník a nájemce pozemku. Nedostavili se, ač řádně pozváni odbor ochrany prostředí MHMP a odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 18. Z šetření vyplynulo, že oplocení na místě je provedeno jako oprava předešlého, s povolením stavebního úřadu. Na pozemku parc.č. 1266/2 k.ú. Čakovice se nachází 1 pokácený větší strom, který nedosahuje obvodu 80 cm ve 130 cm výšky dřeviny. Vlastník i nájemce pozemku uvádějí, že zde nedošlo ke kácení vyžadujícímu povolení orgánu ochrany přírody, tj. nebyl zde kácen žádný strom o obvodu větším než 80 cm ve výšce 130 cm dřeviny, ani zde nedošlo ke kácení keřů, které by jako zapojené porosty byly ve výměře nad 40 m2. Vlastník pozemku zajistil částečný odvoz navážky zeminy, v současné době se zde nacházejí zbytky odpadů, které vlastník a nájemce přislíbili uklidit.
S pozdravem, Ing. Lucie Zemanková - OŽPaMp
Otázka: Podezřelí bezdomovci dělající nepořádek v ulici U Červeného mlýnku (pan Petr 28.3.2016 21:06)
Vážení,
dovolil bych se Vás zeptat, proč je již přes měsíc tolerována následující záležitost. V ulici U Červeného mlýnku již delší dobu bydlí v autech podezřelí lidé. Bydlí již delší dobu v jednom obytném voze (vraku) a v osobním voze (také evidentně vraku) na konci ulice.
Dělají v okolí vozidel neuvěřitelný nepořádek a potulují se v okolí. Jako majitelé přilehlých nemovitostí máme strach o naše děti a náš majetek.
Městští strážníci kolem pouze procházejí (naposledy dnes) a záležitost ignorují. Legitimovali je již vůbec? Víte, o koho se jedná?
Čeká městská policie, až se něco příšerného přihodí?
Tito lidé by si měli po sobě ten neuvěřitelný nepořádek uklidit, odstranit oba dva vozy a opustit tento prostor.
Máme opravdu strach. Sedí ve vozech většinu dne a navštěvují je podivná individua (vypadají jako narkomani).
Předem Vám děkuji za rychlou odpověď a informaci o případném řešení tohoto problému, který již tíží více obyvatel ulice U Červeného mlýnku.
S pozdravem,

pan Petr
(omlouvám se, ale z bezpečnostních důvodů nechci sdělovat moje příjmení)
Odpověď: (mpekarova 31.3.2016 15:21)
Dobrý den,
ulice U Červeného mlýnku leží z převážné části v katastru Ďáblice. V katastru Čakovice je pouze úzký pruh podél silnice, se zelení. Dotaz jsem předala řediteli MP a už jsem obdržela odpověď:

Dobrý den pí. tajemnice. Vaše oznámení a informace jsem přijal a budeme Vás následně informovat o přijatých opatřeních z naší strany.
Otázka: odstránenie zelene - Miškovice (Leoš Longauer 25.3.2016 14:08)
Dobrý deň, pred pár dňami sa začal výrub zelene na parcele 367/5 v Miškoviciach (pri ulici Ke zlatému kopci). Ve Zpravodaji mestskej časti nenachádzam o tom zmienku, ani na stránkach mestskej časti. Chcel by som sa Vás opýtať, či máte informácie o zámere na tomto pozemku, ktorý aj podľa môjho názoru, utrpel nielen esteticky. Ďakujem za odpoveď.
Odpověď: (mpekarova 31.3.2016 15:32)
Dobrý den, pozemek parcel. č. 367/5 v k.ú. Miškovice je ve vlastnictví soukromé osoby. Majitel chtěl pozemek vyčistit, protože se tam tvořila černá skládka s odpadem všeho druhu. Ke kácení keřů a dřevin, které tam rostly, nebylo třeba povolení.
Otázka: Úklid kamenné drti po zimě? (Jan Straka 20.3.2016 12:56)
Dobrý den
Kdy se budou uklízet kamínky po zimní údržbě ulic?
Ulice Bendlova a okolí v Miškovicích.Kamínky už docela obtěžují,nosí se do domů,při chůzi po zámkové dlažbě kloužou a můžou způsobit úraz při podklouznutí zvláště u starších spoluobčanů. A v neposlední řadě už letos dle předpovědi meteorologů již sněžit nebude tak již nejsou potřeba. Děkuji za odpověď a brzkou nápravu. Honza Straka
Odpověď: (mpekarova 31.3.2016 15:55)
Dobrý den, úklid posypu byl zahájen. Začalo se hlavními tahy. Stroj máme bohužel jen jeden, tak to nejde tak rychle, jak bychom si všichni přáli. Děkujeme za trpělivost a pochopení. S pozdravem Milena Pekařová
Otázka: dopravní systém (D.Majer 18.3.2016 11:52)
Dobrý den, rád bych se Vás zeptal zda neuvažujete o návrhu (nevím kdo to má v kompetenci) vybudování jednosměrných ulic ve staré zástavbě Čakovic. Ulice nebyly na dnešní počet vozidel koncipovány a obousměrná doprava se v nich stává dost nepřehledná, nehledě na to, že v jednosměrné ulici vznikne více parkovacích míst pro rezidenty a jejich provoz je bezpečnější i ve vztahu k dětem a chodcům všeobecně. Děkuji za Vaši reakci.
Odpověď: (mpekarova 31.3.2016 15:59)
Dobrý den, dopravní úpravu některých ulic na jednosměrné postupně realizujeme. V současné době se připravuje úprava v jižní části Čakovic. S pozdravem Milena Pekařová
Otázka: silnice za Baumitem (Schneidervindová 26.2.2016 12:34)
Dobrý den,chtěla bych se zeptat jestli bude pokračovat oprava silnice za Baumitem okolo rybníků, příjezd do nového sídliště.Rozšíření silnice proběhlo v loňském roce ovšem oprava stávající komunikace nikoliv.Mám dojem ,že pan místostarosta zmínil ,že opravu měl provést developer nového sídliště.Doporučuji mu zejména večer si projet adrenalinovou cestu do sídliště kde není nouze o díry a železné dráty trčící v cestě a když je sníh je to o uražení kola.Pokud radnice svolila takovou masivní výstavbu bytů u Čakovického parku zapomněla na to ,že jediná příjezdová cesta je přes ulici Schollerova.Tato situace potřebuje okamžité rešení a nečekat jak se k této situaci postaví developer Čakovického parku.Děkuji
Odpověď: (Kateřina Marszálková 6.4.2016 9:23)
Dobrý den,
děkujeme za podnět, podobný dotaz byl odpovězen níže v říjnu 2015 (21.10.2015). Průběžně opakovaně urgujeme opravu výtluků na této komunikaci. Jedná se o komunikaci, kterou má smluvně vypůjčenu investor bytového souboru Čakovický park a je tedy jeho úkolem udržovat ji v provozuschopném stavu.
Komplexní rekonstrukce této komunikace u Baumitu je plánována poté, co cesta přestane sloužit jako staveništní komunikace, kdy nebude zatížena staveništní dopravou.
Děkujeme za pochopení. Kateřina Marszálková (vztahy s veřejností)
Otázka: Cyklostezk (Martin 14.1.2016 23:50)
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda se neplánuje cyklostezka od vlakové stanice Čakovice směrem do Letňanského lesoparku? Myslím, že by jistě našla své využití mnohými kolaři či bruslaři, kdyby existovala. Děkuji
Odpověď: (Kateřina Marszálková 18.1.2016 11:15)
Dobrý den,
Vámi zmiňovaná cyklostezka je plánována a je součástí cyklogeneralu, který můžete najít na našich webových stránkách v sekci "Rozvoj" (http://www.cakovice.cz/3553_Propojeni-MC-systemem-cyklistickych-a-pesich-tras). V současné době se řeší části pozemků, přes které cyklostezka vede a nejsou ve vlastnictví městské části.
S pozdravem, Kateřina Marszálková
Otázka: Vánoční dekorace na lampách - komety (Michaela 3.12.2015 7:42)
Dobrý den, chci se zeptat, proč ještě nesvítí v noci vánoční dekorace na lampách veřejného osvětlení - komety v ulici Cukrovarská? Myslela jsem, že začínají svítit s adventem, respektive s 1. prosincem. Děkuji Michaela
Odpověď: (Kateřina Marszálková 7.12.2015 8:48)
Dobrý den,
vánoční dekorace v naší MČ je zapnuta pravidelně každý rok v termínu od 5.12.2015 do 3.1.2016. Hezký den, Kateřina Marszálková (vztahy s veřejností)
Otázka: Nový autobus (Vladimír Herrman 21.11.2015 23:13)
Dobrý večer, přečetl sem si zde že se plánuje z Čakovic do Kbel nový autobus tak se chci zeptat jak to dopadlo já žiji ve Kbelích a bylo by to skvělé kdybych nemusel do Miškovic jezdit 40 minut
Odpověď: (Ing. Jiří Vintiška 23.11.2015 13:53)
Dobrý den.
Děkujeme za dotaz. Jednání o zavedení "midibusové" linky Čakovice-Miškovice-Kbely se chýlí snad k úspěšnému konci a je velmi pravděpodobné, že nová linka vyjede již od 14.12.2015.
Aktuálně dolaďujeme s organizací ROPID poslední detaily a věřím, že brzy bude možné zveřejnit oficiální informace s detaily tohoto dlouhodobého záměru ROPID, MČ Praha-Čakovice a MČ Praha 19 (Kbely).
Držte nám palce. Hezký den.
Jiří Vintiška, místostarosta
   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10