Participativní rozpočet - 4. ročník

Připravujeme 4. ročník participativního rozpočtu Počítáme s vámi! I letos máte možnost podávat konkrétní návrhy na využití finančních prostředků z rozpočtu městské části k proměně vašeho okolí. Na stránkách www.pocitamesvami.cz najdete nové informace o jeho průběhu a informace, jak se do něj můžete zapojit. 

rozpočet

 

zveřejněno 30.03.2023 | UMC_108 UMC