Participativní rozpočet - 2. ročník

zveřejněno 18.01.2021 | Kateřina Marszálková

Připravujeme 2. ročník participativního rozpočtu Počítáme s vámi! I letos máte možnost podávat konkrétní návrhy na využití finančních prostředků z rozpočtu městské části k proměně vašeho okolí. Na stránkách www.pocitamesvami.cz najdete nové informace o jeho průběhu a informace, jak se do něj můžete zapojit. Zároveň budeme rádi za vaši zpětnou vazbu k 1. ročníku, za vaše připomínky a zkušenosti, které využijeme pro vylepšení v letošním roce. Dotazník můžete vyplňovat zde: https://pruzkumy.pocitamesvami.cz/index.php/525449.