Aktuální informace k dopravě v Čakovicích

Aktuální informace:

Ulice Za Cukrovarem je zprůjezdněna (odhadem do středy budou probíhat dokončovací práce, tj. pokládka dlažby na chodníku a terénní úpravy).

Upozorňujeme, že avizovaná změna dopravního značení zatím neplatí a nastane až po získání souhlasu příslušných úřadů - všechny přednosti v jízdě tedy platí jako doposud.

Ulice Schoellerova                                                                                                                                                                                                                          Pokračování prací se předpokládá od pondělí 25. 7. Proběhne nejprve v úseku od konce první etapy (tedy od tzv. kasáren) po ulici U Hřbitovů. Prvních cca 7 dní bude po dohodě s DP úplně UZAVŘEN výjezd z ulice M. Podvalové. Sídliště tak bude přístupné jen z ulice Za Cukrovarem. 

Linka 136 bude ukončena ve směru z Jižního Města již na metru Letňany. Z Letňan do Čakovic bude jezdit polookružní linka X136, která přijede k zámku, pojede přes Bělomlýnskou a Krystalovou do dočasné zastávky Krystalová (na Schoellerově ulici asi o 50 metrů dále než stávající zastávka) určené pro nástup a výstup cestujících ze sídliště. Předběžně od 15. 8. se stavba přesune do Třeboradic. S ní začne i oprava ulice U Hřbitovů (od vrat třeboradického hřbitova k Bělomlýnské).

Ulice Ke Stadionu - zatím není znám termín oprav, práce by měly být zahájeny v srpnu a budou rozděleny do dvou až tří etap.
Aktualizováno: 11.07.2022 – UMC_ UMC