www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU
{DNES JE:SOBOTA 16.11.2019 SVÁTEK MÁ:OTMAR, MAHULENA}

ÚŘEDNÍ DESKA

             11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20            
Vystaveno od-doNázevAnotace
08.01.2019 - 08.02.2019Zápis z 2. zasedání zastupitelstva MČ Praha - Čakovice MČ Praha-Čakovice
21.12.2018 - 21.05.2019Pravidla pro přidělování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu MČ Praha - ČakoviceŽádosti o příspěvky z rozpočtu MČ Praha – Čakovice na rok 2019 musí být v souladu s uveřejněnými Pravidly pro přidělování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu MČ Praha – Čakovice, které schválila Rada MČ dne 19.12.2018. Žadatelé si mohou podat žádost o finanční příspěvek od 20. do 25. ledna 2019.
21.12.2018 - 21.05.2019Pravidla pro přidělování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu MČ Praha - ČakoviceMČ Praha - Čakovice
07.12.2018 - 21.12.2018Veřejná vyhláška - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení úpravy provozu na komunikaci Schoellerova v k.ú. Třeboradice a komunikacích Polabská a Všetatská v k.ú. MiškoviceMČ Praha 18
05.12.2018 - 05.01.2019Vyhlášení výběrového řízení - Referent samosprávy, Obecní úřad Bořanoviceobec Bořanovice
05.12.2018 - 17.12.2018Svolání 2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-ČakoviceMČ Praha-Čakovice
05.12.2018 - 19.12.2018Prodloužení termínu zvláštního užívání komunikace SchoellerovaMČ Praha 18
04.12.2018 - 18.12.2018Záměr pronájmu pozemku 1348_43 garáž 232MČ Praha-Čakovice
27.11.2018 - 13.12.2018 Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení záměru „NOVÁ TERITORIA ČAKOVICE – IMPERA hotel, Polyfunkční objekt, inženýrské sítě a komunikace“MHMP - Odbor ochrany prostředí
22.11.2018 - 07.12.2018Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Třeboradice, Tryskovická ul.PREdistribuce a. s.
22.11.2018 - 10.12.2018Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáže ev. č. 408 na pozemku parc. č. 1288/40, obec Praha, k. ú. ČakoviceMČ Praha-Čakovice
22.11.2018 - 10.12.2018Záměr pronájmu nebytového prostoru - garáže ev. č. 49 na pozemku parc. č. 1348/285, obec Praha, k. ú. ČakoviceMČ Praha-Čakovice
16.11.2018 - 30.11.2018Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace - SchoellerovaMČ Praha 18
14.11.2018 - 21.12.2018VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o společném jednání a vystavení návrhu změny Z281200 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (MČ Praha-Nebušice; Výstavba rodinných domů, zachování pruhu zeleně)MHMP
14.11.2018 - 22.11.2018Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Na Kačence, TuháňskáPREdistribuce, a.s.
             11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20