www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU
{DNES JE:ČTVRTEK 17.01.2019 SVÁTEK MÁ:DRAHOSLAV}
VOLNÝ ČAS / Volnočasová sdružení a organizace / Svaz tělesně postižených - MO Čakovice

Svaz tělesně postižených


ZO STP v Čakovicích má dlouholetou tradici. Dne 30.1.1980 vznikl na ustavující schůzi "Svaz invalidů", na které byl zvolen první předseda Josef Eliáš. Prvních 24 členů bylo z Vysočan a Letňan. Organizace Svazu invalidů (SI) byly postupně zřizovány ve všech obcích Prahy 9. ZO SI v Čakovicích se značně rozrůstala, měla cca 230 členů.
Brzy po založení organizace a se vzrůstajícím počtem členů, bylo nutné sehnat prostory. Panu Eliášovi se podařilo sehnat místnost v ulici Marodyho 25. Vedl ZO SI do roku 1983 a vystřídal ho Zdeněk Kodeda, který funkci předsedy zastával do r. 1988, kdy byl zvolen předsedou OV SI pro Prahu 9. Funkci poté převzala Anna Pokorová, tehdejší místopředsedkyně. Svou práci vykonávala svědomitě plných 18 let, až do roku 2006. Během její dlouholeté působnosti SI velmi vzkvétal. Uměla najít aktivní pomocníky - pí. Sládečková, Cenerová, Synková, Sládková....Pořádaly výstavy ručních prací členek, vycházky a výlety.
V roce 1991 z rozhodnutí nadřízených orgánů SI, byla MO přejmenována na "Sdružení zdravotně postižených". Prostory v Marodyho ulici vystřídal domeček v blízkosti Mateřské školy Něvská. Opět nastalo stěhování a STP byly nabídnuty prostory na 3 - 4 hodiny týdně v nově zřízeném Klubu seniorů při MČ Praha - Čakovice. Zde se schází STP dodnes každé pondělí od 13,00 hod. Jednou ročně probíhá výroční členská schůze ve velkém sále čakovického zámku. V roce 2006 předala Anna Pokorová funkci panu Štěpánkovi. V současné době má STP Čakovice 64 členů. V roce 2008 převzala funkci předsedkyně MO STP paní Jaroslava Mášová.

MO STP dle svých možností pořádá kulturní a poznávací zájezdy a kulturní akce včetně sjednaných přednášek. Zúčastňují se týdenních zdravotních a rekondičních pobytů.
V roce 2014 se uskutečnil 8 denní zdravotně rehabilitační a rekondiční pobyt v Krkonoších. Zdravotně rehabilitační pobyt byl zaměřen na cvičení  na židlích, procvičení krční páteře, oční jógu, procvičování drobných kloubků na rukou, zdravotní procedury - cvičení v bazénu, vycházky do okolí v místě pobytu a kulturní aktivity.

V současné době pro rok 2015 již opět paní Mášová připravila a zajistila dva 8-denní zdravotně rehabilitační a rekondiční pobyty v Jeseníkách a na Šumavě.

Členové výboru s prodlouženým mandátem na dalších 5 let:
Jaroslava Mášová - předseda organizace STP
Marie Janichová - hospodářka organizace STP
František Pasatýr - místopředseda organizace STP

Členky revizní komise STP:
Emilie Žemličková, Dana Černohorská, Zina Kubernatová

Členský poplatek na 1 rok: 100,- Kč

Bližší informace Jaroslava Mášová 602 368 010 na téma (zdravotní rekondice, kultura, výlety, historie, informační listy, kronika) nebo osobně v Klubu seniorů každé pondělí od 14,00 hod.

e-mail: stpcakovice@centrum.czČerpáno z podkladů: J. Mášová, A. Pokorová

           

stp.jpgInvalidi 002.jpgInvalidi 006.jpgInvalidi 003.jpgInvalidi 005.jpgInvalidi 007.jpg
20.10.2014 - UMC_003 ; Přečteno: 10606 x