www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:PONDĚLÍ 13.07.2020 SVÁTEK MÁ:MARKÉTA}
VOLNÝ ČAS / Volnočasová sdružení a organizace / Pěvecký soubor CAMERATA

Historie sboru


Pěvecký soubor CAMERATA je částečně dotovaná organizace z rozpočtu MČ Praha - Čakovice


Zanedlouho potom, co prof. Jana Žofáková začala pracovat v základní umělecké škole Čakovice jako učitelka hudební nauky a zpěvu, několik jejích žáků projevilo přání společně zpívat.

V roce 1992 se vytvořila malá, asi dvanáctičlenná zpěvácká' skupina a k několika prvním odvážlivcům se postupně začali přidávat další, převážně mladí lidé a děti školního věku. Sbor v té době doprovázela hrou na klavír prof. Hana Vozková.

Zpočátku se repertoár sboru skládal z jednohlasých lidových písní a kánonů. S narůstajícím počtem členů a hlasovou výukou jednotlivců bylo však možné do programu zařazovat i písně vícehlasé a melodicky náročnější. V současné době sbor zpívá písně lidové i umělé. Ve svém celku se jedná o díla zahrnující období od renesance až po současnost.

Do aktivit pěveckého sboru patří v první řadě koncerty pořádané při příležitosti různých společenských a kulturních svátků. Sbor navazuje také kontakty s jinými pěveckými sbory a ve spolupráci s nimi organizuje výměnné návštěvy: společné koncerty, výlety a jiné akce sloužící k hlubšímu kulturnímu, uměleckému i osobnímu růstu členů sborů.

V rámci těchto akcí sbor hostoval v Itálii, ve Francii, Německu, Maďarsku a Slovensku.

Každým rokem také Camerata pořádá pěvecké soustředění, které má za cíl nejen zdokonalení se v pěveckém umění, ale i vytvoření dobrého kolektivu.

Historie souboru v bodech:

 • Pěvecký sbor CAMERATA založen v roce 1992 pod vedením p.prof. Jany Žofákové
 • druhou sbormistryní Veronika Žofáková, která obstarává i klavírní doprovod
 • velmi široký repertoár skladeb od nejstarších dob až po současnost
 • v současnosti 4 oddělení: Broučci, Přípravný sbor Kamarádi, Komorní sbor Camerata, Smíšený pěvecký sbor Camerata
 • celkem více než 110 členů
 • široká aktivita sboru, spolupráce s mnoha dalšími pěveckými sbory v ČR i zahraničí, koncertní turné v zahraničí (Itálie 95, Francie 97, Německo 99, Itálie 2000, Maďarsko 02, Itálie 03, Slovensko 04, Francie 08)
 • bohatá účast na festivalech v ČR, sbor Camerata se podílí na přípravě Čakovického sborového festivalu ve svém místě působení
 • spolupráce s významnými osobnostmi, např. Eva Pilarová, Edita Randová, Hynek Tomm, Markéta Procházková a další
 • natáčení CD
 • sbor Camerata pořádá každoročně mnoho koncertů k různým příležitostem
 • vyvrcholením roční práce sborů je jejich pravidelné týdenní soustředění zaměřené na pěveckou výchovu svých členů, rozšíření repertoáru. Součástí soustředění jsou také koncerty, zábava a sportovní vyžití.
25.04.2013 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 15040 x