www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU
{DNES JE:PONDĚLÍ 21.10.2019 SVÁTEK MÁ:BRIGITA}
VOLNÝ ČAS / Volnočasová sdružení a organizace / Český zahrádkářský svaz - ZO Čakovice

Základní informace


Svaz zahrádkářů založili v Čakovicích v roce 1958. Jeho prvním předsedou se stal p. Prachař, dalším p. Barnet a p. Mojžíš. Členy organizace byli převážné majitelé zahrad u rodinných domků a zahrádkářští nadšenci, kterým se podařilo získat potřebný pozemek k vybíjení pěstitelských vášní. Původně vlastnil svaz 3 zahrádkářské kolonie. První byla organizaci přidělena radou MNV Čakovice v roce 1959 i s původní kůlnou na nářadí u čakovického zámku. Nacházela se v lokalitě u východní zdi parku. Druhá kolonie, daleko větší, vznikla v roce 1980 na levém břehu Červenomlýnského potoka za bývalým Bílým mlýnkem č. p. 18, který v tomtéž roce kvůli polorozbořenému stavu podlehl úřední demolici.  Pozemky přidělené zahrádkářům zaujaly místa zpustlých polí posledních čakovických soukromých hospodářů z iniciativy dlouholetého jednatele Milana Schafera. Třetí a nejmenší zahrádkářská kolonie byla v Třeboradicích.
V 70. a 80. letech měl svaz cca 200 členů, pro které organizoval řadu akcí. Byla to především tématické přednášky a besedy s odborníky, zájezdy do sadů a pěstitelských statků.  Ve spolupráci s letňanskými nadšenci se pořádaly výstavy ovoce a jiných výpěstků.
V současné době obhospodařuje svaz zahrádkářské kolonie:
Bělomlýnskou
Havraňák

Pramen: J. Krákorová, Kniha o Čakovicích


Předseda spolku: Miloslav Bejvl  telefon 605 115 399
Místopředseda:  Ing. Ivan Tyrichter
Tajemnice: Jarmila Ledvinová


Zahrádkářská osada má v současné době 35 dílců.

http://zocakovice.webnode.cz/


ina mobil 113.jpgina mobil 114.jpgina mobil 117.jpg ina mobil 115.jpg  28.05.2015 - Kateřina Marhoulová ; Přečteno: 8484 x