www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:NEDĚLE 05.07.2020 SVÁTEK MÁ:STÁTNÍ SVÁTEK (CYRIL A METODĚJ)}
VOLNÝ ČAS / Volnočasová sdružení a organizace / Český svaz včelařů - MO Čakovice

Český svaz včelařů - MO ČakoviceHistorie

Tak jako jinde, kde byly jen trochu příznivé podmínky, tak se i v Čakovicích a okolí odedávna věnovali lidé chovu včel. Potřeba řešit společné související problémy a snad i skutečnost, že včely nepřinášejí užitek jenom samotnému včelaři, vedly ke vzniku včelařských spolků.
Organizace Českého svazu včelařů zde vznikla v roce 1903, původně jako včelařský spolek s názvem Včela podládevská. Rozhodnutím c. a k. místodržitelství v Království českém pro okresní hejtmanství v Karlíně mu byla stanovena působnost pro Čakovice a okolí.  Ta platí s obměnami do dnešních dnů.
Organizace pořádala pro své členy řadu kurzů, ve kterých zdokonalovali své umění při chovu včel, ale i při zpracování medu.

Prameny: J. Krákorová, Kniha o Čakovicích


VČELAŘSKÝ   SPOLEK  v Čakovicích

Již mnoho desetiletí jsou Čakovice střediskem včelařů pro mnoho obcí na okraji Prahy (od  Satalic přes Kbely, Letňany až po Ďáblice, Dolní Chabry a Březiněves). Nyní již jen 27 včelařů, převážně starších, chová přes 150 včelstev. To v létě představuje okolo 8 milionů včel a zpravidla několik tun medu za rok. Nepoměrně větší užitek však přinášejí včely svou opylovací činností, se kterou se čmeláci nemohou srovnávat. Včelám vděčíme za kvalitní ovoce,  krásné jahody, rybíz, angrešt, okurky, kvetoucí zahrady a úhory i divoce rostoucí léčivé byliny. Včelaření je překrásná činnost, která nikdy nezevšední a i zkušený včelař má stále co obdivovat a objevovat.

Všichni včelaři spolku tvoří základní organizaci Českého svazu včelařů (ZOČSV) v Čakovicích, s voleným předsedou  - Vladimír Matěna, jednatelem, pokladníkem a zástupcem pro každou obec (důvěrníkem). Své znalosti si rozšiřují na přednáškách, besedách a čtením odborného časopisu Včelařství i Odborných  včelařských překladů ze zahraničních časopisů.
Český svaz včelařů (ČSV) je partnerem státních orgánů a podílí se na vytváření příslušných zákonů, nařízení a předpisů. Vydává měsíčník Včelařství a jiná periodika. Zajišťuje léčení a pojištění včelstev i pojištění včelařů. Úzce spolupracuje s Českou veterinární správou a Výzkumným ústavem včelařským. Jeho právní oddělení poskytuje všem organizovaným včelařům maximální pomoc i ochranu. 

  Včely samotářské

Když se řekne včela, každý si představí včelu, která žije v úle a nosí nám med. Na světě však existuje 30 tisíc druhů včel, ale jen 5 druhů včel společenských.  U nás žije jen jeden druh společenské včely, včela medonosná (apis mellifera L.) a 350 druhů samotářských včel ( jen v Praze 90 druhů).
   Včely samotářské unikají pozornosti laiků. Některé se velice podobají včele medonosné, jiné jsou zaměňovány za mouchy nebo dokonce za vosy. Uvidíte-li na květu maličkou vosičku nebo divnou mouchu, která má na zadních nožičkách malé hrudky pylu, můžete si být jisti, že vidíte samotářskou včelu.
    Samotářské včely si hloubí v zemi, ve zdivu nebo ve dřevě chodbičku, na jejímž konci vytvoří několik komůrek a ty vyplní medem a pylem. Do plné komůrky položí vajíčko a uzavřou ji voskem. To dělají až do konce svého nedlouhého života. Z vajíček se vylíhnou larvy, spotřebují zásoby a zakuklí se. Obvykle za rok se vylíhnou, spáří a cyklus se opakuje. V některých teplých stráních se jich usadí takové množství, že mi lidé volají, že se jim tam rojí včely a co mají dělat.   NIC !  Samotářské včely vůbec nebodají a během několika dnů zase na rok zmizí.
    Z toho je vidět, že příroda je stvořena tak důmyslně, že i vyhynutí včely medonosné není pro ní katastrofou. Katastrofou by to bylo pro člověka, který vytváří velké monokultury rostlin. Celosvětově je pětina potravin  závislá na opylení včelou medonosnou. U nás by byli postiženi zemědělci, zahrádkáři a velkopěstitelé ovoce, protože úroda by výrazně klesla. Malé děti by nevěděly co je med a na nádherně kvetoucích loukách by bylo kytiček poskrovnu. Obrovská nabídka léčivých bylin by přestala existovat a lípy dříve hučící včelami by jen smutně šuměly. V jednom úlu je na jaře asi 10 tisíc včel a v létě až 50 tisíc včel. Mít takové množství samotářských včel všude na zahradě - i když nebodají - by byl horor.
Včela medonosná je pro lidstvo nenahraditelná. Samotářské včely nestačí.
Přírodě zbývá deset let. Pak začneme platit. Tímto konstatováním uvedl v polovině října 2010 konferenci OSN o biodiverzitě ministr životního prostředí hostitelského Japonska Ryo Macumoto.
Spíše jako kuriozita zní zpráva, že sadaři v Číně běžně opylují stromy ručně, protože včel ubylo. Americké ministerstvo zemědělství vyčíslilo, že úbytek včel stál farmáře ve Spojených státech v roce 2007 asi 15 miliard dolarů. Včely zajišťují opylení plných 70 procent všech pěstovaných rostlin.
„Včely neposílají účty,“ shrnul bankéř Paven Sukhdev, jeden z autorů zprávy TEEB. "Kdybychom všem včelám na světě platili za opylování, fakturovaly by 190 miliard dolarů". TEEB je zkratka pro projekt OSN s nezáživným názvem Ekonomika ekosystémů a biodiverzity.
Špatná zpráva pro zahrádkáře v Čakovicích. Zahrádkáři opatřete si štětečky a zapište se včas do kursů opylování, abyste věděli  jak se správně opylují, meruňky, třešně, jabloně, rybíz, jahody atd.! Ve včelařském spolku v Čakovicích klesl za posledních 25 let počet včelstev na 43% a včelařů na polovinu. Tím se spolek ocítá ve finanční krizi, která je způsobena poklesem členských příspěvků. A počet členů i včelstev bude dále klesat, protože včelařský spolek si nemůže dovolit financovat osvětovou činnost, aby přiblížil včelaření mládeži a mladým lidem. Staří včelaři vymírají a s nimi i jejich včely.

Předseda včelařského spolku - 80let

Krystalizace medu a pastovaný med

Mezi laickou veřejností převládá názor, že „zcukernatělý med“je falšován cukrem. Spíše se dá říci, že je to známka dobré kvality, že med nebyl znehodnocen přehřátím. Pokud je med falšován, mohou tento proces zvládnout jen velcí zpracovatelé medu, kteří med falšují hydrolyzovaným škrobem. Česká obchodní inspekce stále zjišťuje v obchodech takto falšovaný med až 30% přídavkem škrobového sirupu. Pro včelaře by jakákoliv snaha falšovat med cukrem byla ztrátová časově i finančně.
Medy jsou silně zahuštěné rostlinné šťávy obsahující jednoduché cukry, glukózu (hroznový cukr) a fruktózu (ovocný cukr). Zejména glukóza velmi brzy krystalizuje a vytváří „kamenné medy“. Jedině čistě akátový med, obsahující převážně fruktózu, zůstává stále tekutý. Jiné medy (řepkové,kaštanové a některé „lesní“),mohou zkrystalizovat tak brzy, že se je včelařům nepodaří dostat z medných plástů a působí jim velké starosti i ztráty.
Kamenné medy vznikají tím, že přesycený cukerný roztok (med) vytvoří při krystalizaci velké krystaly. Při šetrném ohřátí (do 45°C) se tyto krystaly opět rozpustí a med se ztekutí. Existuje však  metoda, která zabrání vytvoření velkých krystalů. Med je sice krystalický, ale má „máslovou“ konsistenci. Pro tento jemně krystalický med se vžilo označení „pastovaný med“.
Pastovaný med má hned několik vynikajících vlastností, pro které si získává stále větší oblibu. Především již dále nekrystalizuje a zachovává si svoji konzistenci. Při mazání na chléb nestéká a tím je oblíben zejména u dětí. Jeho chuť se pastováním nemění, ale pro některé lidi je chuťově „kulatější“. Hlavně však pastování probíhá za pokojové teploty, brzy po vytočení z plástů, med se nikdy nemusí rozehřívat a tím si zachovává kvalitu i chuť čerstvého medu. Jedinou nevýhodou je pracnost metody, která poněkud zvyšuje cenu medu.

Med udržíte dlouho tekutý budete-li ho uchovávat:
Při stálé pokojové teplotě 20 až 25°C. (Nedávat do chladničky !)
V dobře uzavřené sklenici. (Nejlépe se šroubovacím víčkem.)
Mimo přímé sluneční záření.

Již krystalizující med:
- promíchávejte při každém odběru!
- roztírejte o stěnu sklenice! (Nepoužívejte šlehač!). Tím vytvoříte částečně pastovaný med a zabráníte vytvoření "kamenného medu".


Kupujte med – ne „medový cukr“ !
Blahodárné působení medu na lidské zdraví je dáno především  jeho obsahem bioaktivních látek (enzymů,hormonů,vitaminů,antioxydantů a j.).Ty se snadno poškodí přehřátím medu přes 45°C.Med přitom krásně ztmavne,dlouho zůstává tekutý a v lákavém obalu je snadno prodejný. Z velmi přehřátého medu však zůstane jen cukr s příchutí medu.Ten má vliv pouze na naši peněženku, nikoliv na naše zdraví. Neplatí tedy,že čím je med tmavší, tím je lepší.
Světlý med (květový,luční) je zahuštěný nektar z květů nejrůznější stromů, keřů a  bylin.   Tmavý med (medovicový,lesní) je zahuštěná míza stromů poškozených různými škůdci.V německy mluvících zemích  je žádán především tmavý med, v jiných evropských zemích naopak med světlý.
Proto Český svaz včelařů  navrhl přísnou národní normu, kterou med poškozený teplem nemůže splnit a uvedl ji v život pod ochrannou známkou „Český med“.Tento vysoce jakostní med musí pocházet pouze z českých zemí (nikoli ze zemí EU) a lze ho koupit u známého včelaře nebo také ve včelařské prodejně Českého svazu včelařů v Křemencově ulici v Praze. 
Obchodní firmy s medem prodávají směsi medů z různých zemí a včelaře neuvádějí a ani ho neznají .Pokud med obsahuje i malou příměs medu z exotických krajin (zemí mimo EU),  nelze ani laboratorně prokázat jeho poškození nebo  úplné znehodnocení teplem.

Jak koupit kvalitní med

Státní zeměděl. a potravin. inspekce stále nachází v obchodech nekvalitní med. K těm nejzávažnějším prohřeškům patří:
1)    Výskyt nebezpečných antibiotik v medu.
2)    Falšování medu škrobovým cukrem.
3)    Med znehodnocný stářím nebo přehřátím.

Velmi snadnou ochranou je nákup medu přímo od včelaře

1) V České rebublice se včely antibiotiky neléčí. 
2) V zahraničních medech jsou problémem cukry vzniklé štěpením škrobu.Takové narušení medu nezpůsobují jednotliví včelaři, ale provádí se průmyslově přímo v továrnách. Falšování medu cukrem je pro včelaře nerentabilní.
3) Kvalitní med poměrně brzy krystalizuje, ale lze jej bez poškození ztekutit micháním a třením o stěnu sklenice nebo zahřátím nejvýše na 45°C. Rozetřením med zbělá, ale již dále nekrystalizuje. Dlouho tekutý zůstává jen med akátový nebo přehřátý.
Pro úplnost dodávám, že jeden litr medu váží nejméně 1,4kg a pokud má příjemnou chut´ tak jste koupili vysoce kvalitní med. Med skladujte dobře uzavřený při pokojové teplotě. Spotřebujte do 2 let.

Včelaři  ZOČSV  Čakovice  - prodejci medu:

Zdeňka Průšová, Legionářů 778/58, Praha 8 - Ďáblice Tel.: 283 910 537
Stanislav Táborský, Běloveská 156, Letňany (kolonie za Avií)
Josef Charvát, Mirovická 1079/52, Praha 8 – Kobylisy
Ondřej Fatka, Na Hlavní 5, Praha 8 - Březiněves 
Jiří Havelka, Habrová 2655/4, Praha 3 – Žižkov (Jarov)

            anatomie.gifanatomie_vcela2.jpgvčela.jpgvčelky.jpgmed.jpg
25.04.2013 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 11811 x