www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:NEDĚLE 05.07.2020 SVÁTEK MÁ:STÁTNÍ SVÁTEK (CYRIL A METODĚJ)}
VOLNÝ ČAS / Volnočasová sdružení a organizace / Český rybářský svaz - MO Čakovice

Český svaz rybářů - MO Čakovice


Rybáři jsou jedním z nejstarších a nepřetržitě fungujících spolků v Čakovicích.  U většiny lidí převládá názor, že rybář jen v poklidu dřímá u vody a čeká, až mu zabere zlatá rybka anebo alespoň pořádná štika.  To je však jen část bohazé činnosti, i když, pravda, asi ta nejpříjemnější.  V roce 1942 založilo 24 nadšenců v AVII rybářský odbor SK Škoda - odbočka "Avia". V témže roce se uskutečnil první "Rybářský večírek" v Praze na Smíchově. Hned v roce následujícím se na schůzi v kantýně čakovického cukrovaru rozhodlo o sloučení s Prvním rybářským klubem v Praze - odbočka Čakovice.  Na první valné hromadě v restauraci U Hrdinů byl do čela nového výboru zvolen Václav Olmer. V roce 1957 byla ustanovena nová celostátní organizace rybářů. V souvislosti s tím se změnil i název čakovické odbočky na Místní organizace čsl. svazu rybářů v Čakovicích. V roce 1962 MNV povolil rybářům osadit násadovými rybami požární nádrž v Čakovicích (bývala v místech parkoviště před hotelem Janoušek). Později si pronajali rybník v Třeboradicích, společným úsilím ho upravili a rovněž osadili rybí násadou.  Po třiceti letech své existence měla organizace 356 dospělých členů  a 106 dorostenců.  Teprve v roce 1974 byl ve spolupráci s cukrovarem a MNV zarybněn také rybník v zámeckém parku. O 4 roky později (1978) rybáři na jeho břehu vystavěli chatu, kde se od té doby pravidelně schůzuje, plánuje, školí a oslavuje. V roce 1980 byla svazu nabídnuta a následně předána k používání požární nádrž ve Kbelích a v Miškovicích.  Od roku 1987 se začala značně rozrůstat členská základna. Tehdy měl svaz 553 členů a v roce 1990 již 1112 členů.  V roce 1997 se rozšířily sportovní vody o 4 ha zakoupením Cukrovarského rybníka a větší úpravy doznal také rybník v zámeckém parku, kde bylo utěsněno stavidlo a provedena likvidace porostu s celkovou úpravou terénu.  V roce 1998 byl ukončen provoz rybochovného zařízení ve Kbelích. Další úpravy zámeckého rybníka skončily v roce 2002, kdy byl po opravě hráze rybník znovu napuštěn. 

Zdroj: J. Krákorová, Kniha o Čakovicích
   

  
Výstavba rybářské chaty


Rybářská chata dnes

V současnosti svaz obhospodařuje dva rybníky: v zámeckém parku a Cukrovarský. Jsou do nich nasazováni kapři karasi, štiky, candáti, sumci a tostolobici.

Svaz pokračuje v tradici každoročního pořádání "Rybářských večírků.", dětských dnů a soutěží.

Členové jsou povinni odpracovat řadu brigádnických hodin na úpravách rybníků, rybářské chaty a okolí!

Bližší informace na  tel. 602 936 764,  rybaricakovice@seznam.cz

www.rybaricakovice.cz
Rybářský lístek Vám vystaví v budobě ÚMČ, Cukrovarská 52, II. patro Občansko - správní odbor,
tel. 283 061 418

   1 rok  3 roky  10 let
 Dospělí  100,- Kč  200,- Kč  500,- Kč
 Žák ZŠ    50,- Kč  100,- Kč  250,- Kč

Rybářské závody v Čakovicích 16. 4. 2011

PC010010.jpgPC010009.jpgZám.park.jpgina mobil 119.jpgina mobil 120.jpgina mobil 121.jpgČakovice-kniha 285.jpgryb. chata.jpgDSC07485e.jpgDSC07419x.jpgDSC07449.jpgDSC07411.jpgDSC07410b.jpg
25.04.2013 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 13625 x