www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:PONDĚLÍ 13.07.2020 SVÁTEK MÁ:MARKÉTA}
VOLNÝ ČAS / Volnočasová sdružení a organizace / ČZS SZO pěstitelů lilií Martagon

Liliáři v Čakovicích


O konkrétním datu založení specializované liliářské organizace Martagon existuje několik verzí. Nejstarší verze praví, že počátkem roku 1962 došlo k založení odboru „Pěstitelů lilií“ v  květinové sekci Čs. ovocnářského  zahrádkářského svazu. Jiný údaj uvádí datum 15.9.1964 jako den založení pěstitelského odboru lilií v Praze. Tyto tehdy se formující skupiny pěstitelů květin (lilií) byly určitými předchůdci později založené zájmové specializované společnosti Martagon.
 V dubnu roku 1967 vychází první číslo klubového zpravodaje Liliář redigované už organizací Martagon. Jednoduchý výtisk o dvou stránkách připravil pan Blahoslav Vajgent ze Lhoty p. Dolní Břežany, jemuž se též připisuje vymyšlení názvu organizace Martagon s odkazem na fakt, že Lilium martagon roste hojně na našem území a přitom je ve světě dostatečně známa.  
Původní stav členské základny v roce 1967 činil 55 členů a přispívajících hostů. V tehdejším adresáři jsou uvedeni liliáři z různých koutů Čech i Moravy a dva ze Slovenska. Velký rozmach zaznamenala členská základna v osmdesátých letech minulého století, kdy bylo v organizaci více jak tři sta liliářů. V současnosti (r. 2006) má klub Martagon kolem 180 členů, z nichž je několik ze zahraničí.
Náplní organizace je vzdělávání svých členů formou přednášek, pěstitelských besed s promítáním, exkurzí..., při kterých jsou prezentovány informace pro zkušené i začínající pěstitele. Členské schůze se zajímavým programem a tombolou probíhají třikrát ročně v Praze, vždy v sobotu dopoledne. Dalšími úspěšnými a velmi oblíbenými akcemi je i aukce (dražba) vzácnějších cibulí lilií mimořádné kvality. Poprvé se konala v r. 1989. Dále je to zásilková burza semen lilií domácí i zahraniční provenience.
Nezastupitelný význam má průběžné vydávání liliářské literatury. Zpravodaj Liliář vychází čtvrtletně a je zasílán všem členům i některým institucím. V r. 2004 vyšlo už 150. jubilejní číslo. Dál můžeme jmenovat ročenky a různé jiné metodické materiály o pěstování lilií. Zvlášť je třeba upozornit na mimořádný výtisk zpravodaje Liliář vydaný v průběhu 35. jubilejního ročníku. Je to č. 4 z listopadu r. 2001, které obsahuje speciální články monotematicky věnované Lilium martagon. Výtisk je bohatě ilustrován zdařilými reprodukcemi barevných fotografií.
Martagon pořádá každoročně též výstavy lilií. Dvě hlavní klubové výstavy současnosti s možností doplnění jinými květinami jsou pořádány v Rakovníku a ve Volyni. Běžná je i účast našich členů se svými výpěstky na prestižních výstavách květin v Lysé nad Labem a Žirovnici.
Některým liliářům – členům klubu - se podařilo vyšlechtit nové kultivary lilií s velmi dobrými vlastnostmi, které opravňují jejich registraci v Mezinárodním registru lilií.
Je možno říci, že pěstování lilií v klubu Martagon má svou tradici. Činorodost a zcela dobrovolná aktivita členů klubu vedená osmičlenným výborem za podpory Českého zahrádkářského svazu vyvíjí činnost srovnatelnou s  jinými liliářskými organizacemi světě. 

Kontaktní adresy:

Předseda:Vratislav Novák        vr.novak@martagon.cz
Místopředseda: Ing. Jiří Svoboda    jiri.svo@vurv.cz
Redaktor Liliáře: Jiří Kovář    jiri.kovar@martagon.cz

více informací na  www.martagon.cz

lilie.doc

výstava lilií 24.6.08 170.jpgvýstava lilií 24.6.08 165.jpgvýstava lilií 24.6.08 171.jpgvýstava lilií 24.6.08 160.jpgvýstava lilií 24.6.08 182.jpglilie 09 013.jpglilie 09 018.jpglilie 09 003.jpglilie 09 031.jpglilie 09 019.jpglilie 09 008.jpg
25.04.2013 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 9046 x