www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU
{DNES JE:NEDĚLE 23.4.2017 SVÁTEK MÁ:VOJTĚCH}
ÚŘAD / Telefonní a e-mailový seznam

Telefonní seznam ÚMČ Praha-ČakoviceOdbor / oblast

Telefonní číslo

e-mail

Kancelář vedení úřadu

starosta: Ing. Alexander Lochman, Ph.D.283 061 414
 lochman@cakovice.cz

zástupci starosty:
Ing. Jiří Vintiška
Bc. Blanka Klimešová
Ing. Michal Motyčka, DiS., Ph.D.
Daniel Kajpr

 
283 061 412 
283 061 411 
283 061 413
283 061 413


vintiska@cakovice.cz
klimesova@cakovice.cz
motycka@cakovice.cz
kajpr@cakovice.cz


tajemnice:
Ing. Milena Pekařová
asistentka: Hana Laušová, DiS.
asistentka: Marcela Lapková
referent vedení kanceláře úřadu: Kateřina Marhoulová

 283 061 415
 283 061 410
 283 061 413
 283 061 426
pekarova@cakovice.cz
lausova@cakovice.cz
lapkova@cakovice.cz
marhoulova@cakovice.cz
podatelna a info:
Marie Bukovská
Zita Žežulková
Karla Záhorcová
 283 061 419
 283 061 433
 283 109 340
 283 109 341


bukovska@cakovice.cz
zezulkova@cakovice.cz
zahorcova@cakovice.cz

Archiv, Klub seniorů
Jindra Soroková


 283 061 427
 283 109 343

sorokova@cakovice.cz

Časopis U nás v Čakovicích:
redakce
inzerce (Kateřina Marhoulová)


283 061 426

unas@cakovice.cz
inzerce@cakovice.cz
Odbor občansko - správní 
Martina Řepková - vedoucí odboru
Renata Fuchsová - referentka
Renata Krištofová - referentka

 283 061 417
 283 109 345
 283 061 418
 283 109 344 


repkova@cakovice.cz
fuchsova@cakovice.cz
kristofova@cakovice.cz

Odbor životního prostředí a majetkoprávní
Ing. Lucie Zemanová - vedoucí
Božena Slavíková - referentka
Daniela Kozáková - referentka
Naděžda Ježková - referentka 
Ing. Eva Dlouhá - referentka


 283 061 432
 283 061 425
 283 061 439
 283 061 435
 283 061 435


zemanova@cakovice.cz
slavikova@cakovice.cz
kozakova@cakovice.cz
jezkova@cakovice.cz
dlouha@cakovice.cz

Odbor finanční
Marcela Kopičková - vedoucí
Radka Tinavská - hlavní účetní
Andrea Fuchsová - rozpočtář
Hana Hájková - účetní
Jana Mládková - účetní
Andrea Jurková - pokladní

 
 283 061 423 
 283 061 421
 283 061 421
 283 061 421
 283 061 420
 283 061 422
 

kopickova@cakovice.cz
tinavska@cakovice.cz
fuchsova2@cakovice.cz
hajkova@cakovice.cz
mladkova@cakovice.cz
jurkova@cakovice.cz


Odbor rozvoje a údržby obce
- Investiční oddělení -
Jan Florián - referent
- Oddělení správy a majetku -
Štefan Pecník - referent
- Oddělení údržby -
Jiří Slavík - mistr
Lenka Maříková - referentka  

 

 283 061 438
 
 283 061 424 
 
 283 061 434
 283 061 431florian@cakovice.cz

pecnik@cakovice.cz

slavik@cakovice.cZ
ma
rikova@cakovice.cz


Odbor bytového hospodářství a správy budov 
Markéta Baťková - referent technik (pověřena vedením odboru)
Pavla Váňová - referentka (nájmy)
Daniela Fialová - referentka
Jana Přibylová - referentka
Správa sportovních zařízení
283061429 
283061430
283061428
283061427
602 648 231
batkova@cakovice.cz
vanova@cakovice.cz'
fialova@cakovice.cz
pribylova@cakovice.cz
batkova@cakovice.cz

Odbor výstavby - Detašované pracoviště (ÚMČ Praha 18)
Bc. Josef Jáchym - vedoucí
J. Homolová
Ing. O. Barák
Iva Kindlová


 283 109 331
 283 109 332
 283 109 334
 283 109 333

josef.jachym@letnany.cz
jitka.homolova@letnany.cz
oldrich.barak@letnany.cz
iva.
kindlova@letnany.cz

13.10.2016 - Kateřina Marhoulová ; Přečteno: 68048 x