www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU
{DNES JE:PONDĚLÍ 17.06.2019 SVÁTEK MÁ:ADOLF}
ÚŘAD / Struktura úřadu / Kancelář vedení ÚMČ

Kancelář vedení úřadu


Vykonává administrativní práce a další práce, které vyplývají ze zabezpečení funkce starosty, zástupců starosty a tajemníce.

Oddělení asistentek vede evidenci pošty Úřadu, zhotovuje zápisy z jednání Rady, Zastupitelstva a dalších jednání a vede jejich evidenci.
Vede oddělenou evidenci uzavřených smluv a veřejných zakázek a zajišťuje jejich uveřejňování na webových stránkách MČ.

Oddělení Podatelna a informační středisko přijímá a odesílá poštu, obsluhuje CzechPoint a datové schránky a podává základní informace o Úřadu a MČ.

Pracovníci kanceláře vykonávají další práce, které jsou uloženy vedením Úřadu.
Jsou přímo podřízeni tajemnici Úřadu.