www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU
{DNES JE:PÁTEK 26.5.2017 SVÁTEK MÁ:FILIP}
ÚŘAD / Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.


Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1.
ÚPLNÝ A OFICIÁLNÍ NÁZEV
Městská část Praha - Čakovice
úřad městské části Praha - Čakovice


2.
DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ POVINNÉHO SUBJEKTU VČETNĚ PODMÍNEK A PRINCIPŮ, ZA KTERÝCH PROVOZUJE SVOU ČINNOST

Městská část Praha - Čakovice vznikla jako součást územního samosprávního celku hlavního města Prahy. Vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem. Postavení městské části a její působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném znění, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy. Městská část zajišťuje prostřednictvím Úřadu městské části činnosti náležející do působnosti samosprávy a vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákonem o hl. m. Praze, zvláštními zákony a Statutem hl. m. Prahy


3.
ORGANIZAČNÍ ŘÁD A STRUKTURA
Stáhnout organizační řád a strukturu


4.
KONTAKTNÍ SPOJENÍ

  1. Adresa
    Městská část Praha - Čakovice
    Úřad městské části
    nám. 25. března 121
    196 00 Praha 9 - Čakovice

  2. Budovy úřadu
   
* Hlavní budova (budova staré radnice) - nám. 25. března 121/1
    * Jižní budova (objekt ve dvoře za starou radnicí) - nám. 25. března 121/1
    * Severní budova (nová administrativní budova při Cukrovarské ulici) - Cukrovarská 52/24
    * Severní budova (objekt sousedící s novou administrativní budovou) - Cukrovarská 52/24

  3. Provozní doba úřadu pro veřejnost 

  4. Telefonní čísla
     
Podatelna - 
283 061 419
      Podrobný telefonní seznam

  5. Číslo faxu
     
F
ax - 283 933 497

  7. Adresa elektronické podatelny  
      
mestska.cast@cakovice.cz

  6. Internetové stránky 
     
www.cakovice.cz

  7. ID datové schránky
     
3pybpw9

5.
BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO VŠECHNY V ÚVAHU PŘICHÁZEJÍCÍ PLATBY OD VEŘEJNOSTI
Základní účet: 2000922389/0800
Příjmový účet - hlavní činnost: 19 - 2000922389
Příjmový účet - vedlejší hospodářská činnost : 9021 - 2000922389.

6.
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE (IČ)
00231291

7.
DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (DIČ)
CZ00231291

8.
ŽÁDOSTI O INFORMACE

Poskytnuté informace - rok 2017
Poskytnuté informace - rok 2016
Archiv


9.
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
Podat žádost či stížnost, předložit návrh či podnět či jiné dožádání lze buď osobně prostřednictvím podatelny nebo sekretariátu, nebo písemně poštou nebo elektronicky. 

  A: Písemně
    * poštou: 
   -
Úřad městské části - nám. 25. března 121,  196 00  Praha - Čakovice;
   - podatelna ÚMČ Praha - Čakovice, Cukrovarská 52/24, 196 00  Praha-Čakovice
    * elektronicky
    - prostřednictvím e-mailu: mestska.cast@cakovice.cz
    - prostřednictvím datové schránky: ID - 3pybpw9

  B:  Osobně
   *
podatelna ÚMČ Praha - Čakovice, Cukrovarská 52/24, 196 00  Praha - Čakovice
   * sekretariát starosty a tajemnice - nám. 25. března 121, Praha-Čakovice

Rozhodnutí lze převzít osobně po předchozí dohodě s vedoucím odboru, jehož odbor podání vyřizoval. V opačném případě bude rozhodnutí doručeno poštou na doručenku.

10.
MÍSTO, LHŮTA A ZPŮSOB, KDE LZE PODAT OPRAVNÝ PROSTŘEDEK PROTI ROZHODNUTÍ
Opravný prostředek lze podat pouze písemně. Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí ÚMČ. Většinou lze opravný prostředek podat do 15 dnů od doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.
V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává.
Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

11.
FORMULÁŘE
Formuláře obdržíte na věcně příslušném odboru nebo zde.

12.
POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

* na Portálu veřejné správy ČR
* na stránkách ministerstva vnitra
* na stránkách ministerstva zemědělství
* na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí
* viz. jednotlivé odbory, podrobnosti zde.

13.
ÚDAJE O SCHVÁLENÉM I UPRAVENÉM ROZPOČTU A VÝKAZY ZA UPLYNULÝ ROK

Archiv
Schválený rozpočet MČ Praha – Čakovice 2017.pdf
Schválený rozpočet MŠ I 2017.pdf
Schválený rozpočet MŠ II 2017.pdf
Schválený rozpočet MŠ III 2017.pdf
Schválený rozpočet ZŠ 2017.pdf

14.
VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Archiv
Stáhnout výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2016
Stáhnout výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2015


15.
SEZNAM VŠECH ROZPOČTOVÝCH, PŘÍSPĚVKOVÝCH, ZŘIZOVANÝCH, ŘÍZENÝCH A JINÝCH ORGANIZACÍ, KTERÉ JSOU POVINNÝM SUBJEKTEM ZŘÍZENY NEBO JAKKOLIV PRAVIDELNĚ VÁZÁNY NA ROZPOČET POVINNÉHO SUBJEKTU

Mateřská škola Čakovice I
Mateřská škola Čakovice II
Mateřská škola Čakovice III
Základní škola Dr. E. Beneše
Místní knihovna Čakovice
Místní knihovna Třeboradice
Dům dětí a mládeže


16.
SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Stáhnout sazebník úhrad za poskytování informací


 

 


 

17.3.2017 - Kateřina Marhoulová ; Přečteno: 561 x