www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU
{DNES JE:STŘEDA 22.01.2020 SVÁTEK MÁ:SLAVOMÍR}
ÚŘAD / Struktura úřadu / Odbor finanční

Odbor finanční - OF


Odbor finanční ve své hlavní samosprávné činnosti činnosti vede účetnictví, pokladny, daňovou a mzdovou agendu  Úřadu městské části Praha - Čakovice. Na úseku státní správy v rozsahu přenesené působnosti, určené městské části Statutem hl. m. Prahy je správcem místních a správních poplatků

Odbor ve své činnosti:

 • Vykonává veškeré práce účetní, mzdové a daňové agendy a další ekonomické činnosti, které vyplývají z činnosti Úřadu a podle zákonů, týkajících se této činnosti.

 • Vede pokladny Úřadu.

 • Sestavuje návrh rozpočtu a případných změn rozpočtu MČ a po schválení zpracovává měsíční rozbor jeho plnění.

 • Sestavuje závěrečnou účetní uzávěrku a závěrečný účet, který spolu s finančním výborem předkládá radě a zastupitelstvu.

 • Zodpovídá za kontrolu úhrad u místních poplatků a to na základě podkladů od správců  těchto  poplatků.

 • Upomíná a vymáhá nedoplatky včetně vystavování návrhů na exekuční výměry.

 • Vykonává administrativní práce související s činností odboru.

 • Spolupracuje s dalšími odbory ÚMČ

 • Vykonává další práce, které jsou uloženy vedením Úřadu.

 • Odbor připravuje podklady pro jednání a rozhodování rady a zastupitelstva MČ, především v oblasti rozpočtu.

Při své činnosti se OF řídí zákonnými předpisy v platném znění, především:

 • zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praha
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • OZV č. 23/2003 Sb. HMP, o místním poplatků ze psů
 • OZV č. 6/2011 Sb. HMP, o místním poplatku z ubytovací kapacity
 • OZV č. 10/2011 Sb. HMP, o místním poplatku ze vstupného
 • OZV č. 10/2013 Sb. HMP, o stanovení míst a času pro provoz výherních hracích strojů 
 • zákony a vládní nařízení pro mzdovou agedu a odměňování zastupitelů