www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU
{DNES JE:PONDĚLÍ 20.01.2020 SVÁTEK MÁ:ILONA}
ÚŘAD / Struktura úřadu / Odbor bytového hospodářství a správy budov

Odbor bytového hospodářství a správy budov - OBHSB


Odbor bytového hospodářství a správy budov spravuje objekty, které jsou ve svěřené správě městské části Praha - Čakovice.

 • Odbor zajišťuje údržbu domovního a bytového fondu
 • Vede evidenci obecních bytů, tj, bytů, které jsou ve správč MČ
 • Provádí potřebná místní šetření pro zajišťování oprávněnosti stížností, závad a nedostatků a přijímá k tomu potřebná opatření
 • Eviduje žádosti o zařazení do seznamu žadatelů o přidělení bytu
 • Na základě rozhodnutí rady městské části připravuje odbor nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory
 • Odbor prověřuje výměny bytů, přechod nájmů a užívání bytů k jiným účelům než k bydlení
 • Provádí předpis a evidenci plateb nájemného
 • Zpracovává a provádí vyúčtování nájemného a služeb spojených s užíváním bytu
 • Vymáhá dlužné nájemné
 • Vykonává administrativní práce související s činností odboru.
 • Spolupracuje s dalšími odbory ÚMČ
 • Vykonává další práce, uložené vedením Úřadu.

Odbor připravuje podklady pro rozhodnutí rady MČ k vypsání a vyhodnocení výběrových řízení na stavební práce - v rámci oprav a stavebních úprav svěřených objektů.

Odbor koordinuje drobné stavební činnosti při rekonstrukcích domů a modernozacích bytů. Při některých stavbách vykonává i činnost TDI - tj. technického dozoru investora (stavební dozor).

Při své činnosti se  OBHSB řídí zákonnými předpisy v platném znění, především

 • zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 • zák. č. 89/2012 Sb, občanský zákoník   
 • vyhláška č. 269/2015 Sb.,rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu teplé vody pro dům