www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:ČTVRTEK 06.08.2020 SVÁTEK MÁ:OLDŘIŠKA}

Czech POINT


Občan zde může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech. Již nyní si můžete z pracovišť Czech POINT odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Navíc od ledna by podle ministerstva vnitra měli mít řidiči možnost zjistit si zde také stav svého bodového konta. Czech POINT bude od prosince k dispozici také v podatelně čakovické radnice.

Katastr nemovitostí
Obdržíte: částečný nebo úplný výpis z katastru nemovitostí
Za jak dlouho: na počkání
Co musíte předložit: název katastrálního území a číslo listu vlastnictví
Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele
Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík
Obdržíte: platný nebo úplný výpis z obchodního rejstříku
Za jak dlouho: na počkání
Co musíte předložit: IČ – identifikační číslo subjektu
Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele
Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

Živnostenský rejstřík
Obdržíte: výpis ze živnostenského rejstříku
Za jak dlouho: na počkání
Co musíte předložit: IČ – identifikační číslo podnikatele/fyzické osoby nebo právnické osoby
Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele
Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

Rejstřík trestů
Obdržíte: úplný výpis z evidence Rejstříku trestů
Za jak dlouho: na počkání
Kdo může žádat a co musíte předložit:
1. osoba, které se výpis z evidence Rejstříku trestů týká, předloží platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem
2. zmocněnec předloží úředně ověřenou plnou moc osoby, které se výpis z evidence Rejstříku trestů týká, a svůj platný průkaz totožnosti
Poplatek: 100 Kč za úplný výpis z evidence Rejstříku trestů.

Výpis z bodového hodnocení řidiče
Obdržíte:
výpis z bodového hodnocení řidiče
Za jak dlouho: na počkání
Co musíte předložit: Občanský průkaz a řidičský průkaz
Kdo může žádat:
1. osoba, které se výpis z bodového hodnocení řidiče týká, předloží platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem
2. zmocněnec předloží úředně ověřenou plnou moc osoby, které se výpis týká, a svůj platný průkaz totožnosti
Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

Výpis z insolvenčního rejstříku
Obdržíte:
výpis z insolvenčního rejstříku
Za jak dlouho: na počkání
Co musíte předložit: IČO, nebo jméno
Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele
Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Obdržíte:
výpis kvalifikovaných dodavatelů
Za jak dlouho: na počkání
Co musíte předložit: IČO, u zahraničních subjektů číslo organizace
Kdo může žádat: není ověřována totožnost žadatele
Poplatek: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránkucp_logo_CMYK.jpg
24.04.2013 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 11787 x