www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:STŘEDA 23.09.2020 SVÁTEK MÁ:BERTA}
PODNIKATEL / Zábory veřejného prostranství

Zábory veřejného prostranství


Zábor je dočasné užívání veřejného prostranství, jež upravuje vyhláška č. 5/2011 Sb.  hl. m. Prahy.

Jedná se například o zábory:
- za provádění výkopových prací
- za umístění dočasných staveb
- za kontejner, lešení, stavební materiál (písek, cihly, apod.)
- za umístění stánku na tržišti
- za pořádané akce MČ (Venkovské trhy, Velikonoční jarmark, Adventní trhy, aj.)

Poplatek za užívání VP platí jak fyzické tak i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství např. z viz výše uvedeného důvodu. Poplatek se vybírá počínajícím dnem, kdy začalo užívání VP, do dne, kdy užívání VP skončilo a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Sazby poplatků činí:      m2 x den x 10,- Kč
(Výši poplatku dle  vyplněného formuláře  vyčíslíme na Odboru technické správy, ÚMČ Praha Čakovice.)

Formulář - splnění ohlašovací povinnosti

10.05.2013 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 9759 x