www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU
{DNES JE:PONDĚLÍ 21.10.2019 SVÁTEK MÁ:BRIGITA}
OBČAN / Třeboradický hřbitov

Třeboradický hřbitov


Třeboradický hřbitov je ve vlastnictví hlavního města Prahy a Statutem hl. m. Prahy byl svěřen do správy Městské části Praha-Čakovice. Správu pohřebiště vykonává MČ Praha Čakovice – Odbor životního prostředí a majetkoprávní ve spolupráci s Odborem rozvoje a údržby obce.

Dokumenty ke stažení:
Řád veřejného pohřebiště

Ceník (platný od 01.10.2018)

Ceník (platný od 01.06.2018)

Smlouva o nájmu hrobového místa (vzor)

Kontaktní osoba:
Jana Gondeková (OŽPaMp), tel.: 283061435, mail: gondekova@cakovice.cz

07.01.2019 - Kateřina Marhoulová ; Přečteno: 2337 x