www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:UTERÝ 27.10.2020 SVÁTEK MÁ:ŠARLOTA, ZOE}
MĚSTSKÁ ČÁST / Významná místa

Významná místa v městské části


Popisy zajímavých míst a staveb v městské části sice nezdobí stránky cestopisů, přesto se zde nacházejí taková místa, které rozhodně stojí za povšimnutí.

Kostel sv. Remigia - zima 2003/2004Kostel sv. Remigia
Fotogalerie
Opravdovou raritou je v Čakovicích kostel sv. Remigia. Sama stavba není nijak významná, byla postavena koncem 19. století v novorománském stylu, je však unikátní ve jménu světce, kterému byla vysvěcena. Druhý kostel svatého Remigia totiž v České republice nenalezneme. Toto zvláštní zasvěcení spojuje čakovický kostel s osobou Karla IV. Církevní legenda o sv. Remigiu praví, že to byl kněz římského původu, který žil v letech 436 až 533 v Galii na území dnešní Francie. Byl současníkem francouzského knížete Chlodvíka, který vyhnal římské legie z celé Galie. Kníže později přestoupil na křesťanství a byl pokřtěn již biskupem Remigiem. Když potom Chlodvík pokořil i Vizigoty, stal se nejmocnějším vládcem na území Francie a byl arcibiskupem Remigiem korunován v Remeši jako první královský král. Město Remeš se od té doby stalo tradičním místem korunovací francouzských králů. Král Karel IV. získal schránku s ostatkem sv. Remigia z Francie, k níž měl úzký vztah, a daroval ji chrámu sv. Víta. Pravděpodobně někdy po roce 1409 získali relikvii benediktini ze Slovanského kláštera a přenesli ji do čakovického kostela. Tento kostel je již třetím v pořadí. Nejprve zde stál od roku 1352 malý románský kostelík, potom asi od 1735 zde stál kostel barokní. Roku 1875 rozhodl Filip Schoeller o stavbě nového většího kostela, který se nám dochoval dodnes. Autorem kaple při kostele je Kamil Hilbert (mj. autor dostavby chrámu sv. Víta).


P1014260.jpgČakovický zámek
Fotogalerie
Další významnou stavbou je zámek v Čakovicích. Jeho vznik je datován do 1. poloviny 18. století. Během té doby byl však několikrát přestavován. Významné stavební úpravy nastaly za působení Schoellerů. V té době byl také velmi zveleben zámecký park, kde byl vybudován altán, rybníky, tělocvična. V současné době je zámek využíván zejména pro účely základní umělecké školy, v některých společenských místnostech probíhají různé společenské akce a veřejné schůze místního zastupitelstva. 

foto 090.jpgKostel Nanebevzetí Panny Marie
Za zmínku stojí původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie na Slaviborském náměstí v Třeboradicích ze 14. století, který byl v 18. století částečně zbarokizován.

 

 


 

nové foto 029.jpgZámecký park (Sady vítězství)
Fotogalerie
K čakovickému zámku přiléhá relativně rozsáhlý park. Je největší oázou zeleně v městské části. Část je upravována ve stylu parku, část plní funkci biokoridoru. V zámeckém parku se nachází rybník sloužící svému účelu - k rybolovu. Dominantou východní části parku je peší osa vedoucí k zámku, obsahující 3 postupně se zvětšující kruhové prvky. Na prvním nejmenším kruhu se nacházejí "bludné" kameny. Druhý kruhový prvek je tvořen pískovištěm a herním prvkem uprostřed a je lemován dvěmi půlkruhovými pergolami nad cestou. Třetí, největší kruh je tvořen jezírkem s lekníny a rozáriem, které protínají různými směry žulové cesty. Na tomto místě se na přelomu května a června (obvykle v období čakovických slavností koná tradiční promenádní koncert. Park je hojně využíván i v zimě, neboť při vhodném počasí je ideálním místem pro bruslení a sáňkování.

 

P3130002.jpgNáměstí 25. března
Zklidněný prostor u kostela sv. Remigia je významný především svým názvem. Datum 25. března nám připomíná událost z roku 1945, kdy byl proveden velký nálet na továrny a strategické cíle na severu Prahy, resp. za severovýchodní hranicí Prahy (Vysočany, Letňany, Čakovice). Při náletu zahynuli občané naší obce - dnes městské části.

14.03.2017 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 34547 x