www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:STŘEDA 23.09.2020 SVÁTEK MÁ:BERTA}
MĚSTSKÁ ČÁST / Rozvoj
Posílení ČSOV na Slaviborském náměstí a výstavba druhého výtlaku

Z důvodu nevyhovující kapacity čerpací stanice odpadních vod v Třeboradicích začínají v těchto dnech práce na rozšíření a zvýšení kapacity stávající ČSOV s výtlakem, jejíž součástí je výstavba nového druhého výtlaku a nové jímky ČSOV.
Zápisy z výrobního výboru
Relaxpark - Třeboradické korzo

Portfolio a vizualizace projektu
Návrh Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)
- připomínky MČ Praha - Čakovice
Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí třeboradického potoka
Demografická studie

Výsledky studie, zpracované pro MČ Praha - Čakovice. Prognóza budoucího vývoje populace naší městské části je zaměřena na potřebu plánování kapacit mateřských škol, základní školy, lékařů, sociálních a dalších služeb.
Husův park - studie

Návrh revitalizace Husova parku v Praze - Čakovicích.
ZŠ Čakovice - přístavba

Základní škola Dr. Edvarda Beneše (Jizerská 816, Praha - Čakovice) - přístavba
Propojení MČ systémem cyklistických a pěších tras

Projekt v připomínkovém řízení. Podrobné informace a fotografie k jednotlivým plánovaným úsekům.
Projekt společnosti LAMAR Invest, s. r. o.
Smlouva o spolupráci mezi MČ Praha - Čakovice a Třeboradice Development, s.r.o. v připomínkovém řízení a prezentace záměru
Mratínský potok

Eliminace povodňových průtoků přírodě blízkým způsobem - studie proveditelnosti
Metropolitní územní plán

Prodloužení termínu pro podání návrhů na rozvoj městské části do 15.06.2013