www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:STŘEDA 21.10.2020 SVÁTEK MÁ:BRIGITA}
MĚSTSKÁ ČÁST / Okénko do historie

Historický vývoj městské části


Historické fotografie

Čakovice
První zmínka o vsi Čakovice se objevuje v zakládací listině kapituly Vyšehradské z roku 1088. Tato listina se však nedochovala. Existuje jen ve čtyřech falzech, vzniklých o sto, resp. dvě stě let později.
Nejstarší doložená písemná zpráva o Čakovicích tak pochází z poloviny čtrnáctého století, kdy pražský měšťan Václav Bořitův prodal jeden ze tří čakovických dvorů Václavovi z Knína.
Jisté je také to, že již v roce 1352 stál v Čakovicích první kostel, zasvěcený sv. Remigiovi.
V průběhu dějin střídaly Čakovice majitele. V polovině devatenáctého století zakoupil čakovický velkostatek baron Alexander Schoeller, který zde záhy vystavěl cukrovar, přestavěl zámek, upravil park a vůbec se zasloužil o rozvoj obce. I dnešní budova úřadu městské části byla v roce 1887 původně postavena jako útulek pro děti zaměstnanců cukrovaru.
Další velký rozvoj pak Čakovice zaznamenaly ve století dvacátém, zejména v souvislosti s rozvojem leteckého, elektrotechnického a automobilního průmyslu.
V roce 1964 došlo ke sloučení Čakovic s Miškovicemi a Třeboradicemi a k 1. lednu 1968 pak byl takto sloučená obec připojena k hlavnímu městu Praze a stala se součástí obvodu Praha 9.

Miškovice
První doložené zprávy o Miškovicích pocházejí až z roku 1456, kdy je Jiří z Poděbrad zastavil Starému Městu, které je pak pronajímalo. Ve středověku zde existovala tvrz, která pravděpodobně po třicetileté válce zanikla.
V polovině devatenáctého století kupuje Miškovice baron Alexander Schoeller a na dalších více jak sto let je tak dáno určení Miškovic, jako hlavního Schoellerovského zemědělského centra. V sedmdesátých letech dvacátého století došlo k necitlivému zbourání bývalého Koubkova statku s hospodou a také Rezkova statku. Následným zastavěním centra obce panelovými domy, byl zcela zlikvidován původní venkovský ráz obce.

Třeboradice
Podle pověsti sahá historie Třeboradic až do poloviny devátého století, kdy zde měl být srubový dvorec správce pšovské ( mělnické) župy Slavibora. Měla se tu také narodit a prožít své dětství jeho dcera Ludmila, pozdější manželka prvního českého knížete Bořivoje a babička sv. Václava.

28.03.2013 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 27343 x