www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:STŘEDA 21.10.2020 SVÁTEK MÁ:BRIGITA}
MĚSTSKÁ ČÁST / Doprava

Doprava v městské části


Pod níže uvedenými odkazy naleznete jednotlivé okruhy zabývající se problematikou dopravy v městské části. Hlavním cílem městské části v dopravě zůstává prosazování oprávněných zájmů na zachování stávající úrovně MHD. To znamená budoucí posilování resp. rozšiřování jednotlivých autobusových linek MHD a/nebo větší zapojení železnice v souvislosti s nově vznikající bytovou zástavbou. V oblasti individuální automobilové dopravy zůstává prioritou příprava dlouhodobě plánované obchvatové komunikace s cílem úplně vyloučit tranzitní nákladní dopravu (dlouhodobý časový horizont), budování opatření vedoucích ke zklidnění dopravy na nebezpečných úsecích (střednědobý horizont - např. zpomalovací prahy nebo dělící ostrůvky na nebezpečných přechodech pro chodce).