www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU
{DNES JE:PÁTEK 25.05.2018 SVÁTEK MÁ:VIOLA}
AKTUALITY / Obecné informace

Oddělený sběr biomateriálu a svoz bioodpadů - pozvánka na seminář


Hlavní město Praha se připravuje na plošné zavedení sběru bioodpadů na území celého města. Součástí bude propojení poplatku za svoz směsného komunálního odpadu s platbou za svoz bioodpadů. Svoz bioodpadů lze již dnes objednat jako samostatnou službu, která je hrazena samostatně společnosti Pražské služby, a.s. Zároveň hl. m. Praha a její městské části podporují individuální kompostování občanů a firem, jako nástroj pro předcházení vzniku odpadů. Vytříděný biomateriál se tak nemusí stát odpadem, pokud je svépomocně zkompostován.

Spolek Ekodomov realizuje projekt Kompostuj.cz – informační podpora občanů, jehož cílem je podpořit informovanost o možnostech individuálního kompostování a zároveň podpořit zavádění sběru bioodpadů.

Za tímto účelem Vás zveme na seminář „Třídím BIOmateriál“, který se uskuteční dne 15.3. 2017 od 17,30 hodin, v Schoellerově sálu na zámku v čakovicích.

Seminář je zaměřen především na organizace zřizované městskými částmi, pro pracovníky odboru životního prostředí, vedoucí pracovníky firem, odpadové hospodáře firem, bytová družstva a společenství vlastníků, kteří si samy organizují odpadové hospodářství a další pracovníky, kteří ve firmách nebo jiných organizacích řeší environmentální strategie a zavádějí kompostování nebo svoz bioodpadů.

Náplní semináře je informovat účastníky o připravovaných změnách v odpadovém hospodářství a prodiskutovat postup rozšíření systému třídění o biologicky rozložitelnou složku směsného komunálního odpadu. S ohledem na konzultační formát semináře, je kapacita navržena na 20 osob. Seminář se uskuteční při minimální účasti 10 osob. Účast proto prosím potvrďte prostřednictvím formuláře na http://www.kompostuj.cz/projekt-kompostujcz/seminare-konzultace/ nebo prostřednictvím infolinky MČ Čakovice.

Pro účastníky semináře jsou připravené dárkové balíčky se sadou na podporu třídění biomateriálu v bytech či ve firmách. Bytové domy či firmy, které se rozhodnout zavést oddělený sběr biomateriálu, získají zdarma tuto sadu pro všechny zúčastněné osoby/byty (platí do vyčerpání zásob).

Seminář je pro návštěvníky zdarma a jeho předpokládaná délka je 1,5 hodiny.

 

Informace ke stažení ve formátu .doc zde.

 

22.02.2017 - Kateřina Marhoulová ; Přečteno: 643 x