www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:PÁTEK 30.10.2020 SVÁTEK MÁ:TADEÁŠ}
MĚSTSKÁ ČÁST / Požární ochrana

Požární ochrana v městské části


Sbor byl založen v roce 1929. Významnější éra našeho sboru se datuje rokem 1934, kdy byla slavnostně otevřena hasičská zbrojnice v Miškovicích. Zbrojnice byla postavena díky nezměrnému úsilí dobrovolníků z řad sboru. Náplní SDH v Miškovicích byla nejen ochrana obyvatelstva a jejich majetku před ohněm a živelnými pohromami, ale také kulturní život v obci. Nezapomenutelné byly hasičské bály a hlavně představení ochotnického divadla, které se těšilo značné oblibě. Ani příchodem protektorátu činnost sboru neutichla a z nesnadné doby vytvářela dobu snesitelnou. Poválečné období se neslo v duchu rozkvětu soutěživosti v hasičském přeboru, dnes nazývaném hasičským sportem i když v jiné době a s jinými pravidly, ale se stejným cílem - být jako hasič nejlepší. V 90. letech zaznamenal sbor útlum v činnosti, což bylo dáno polistopadovou náladou a menším zájmem o působení v jakémkoliv spolku. Spousta sborů z celé republiky touto dobou zaniká. Sbor v Miškovicích však existuje dál a na přelomu tisíciletí začíná nová éra založením mladých hasičů. V tuto dobu jsme už jediným SDH v naší MČ.  Dalším světlým bodem bylo nadšení několika členů a založením aktivní složky sboru - jednotky. Postupně se začala navyšovat základna dalších nadšenců s úmyslem pomáhat občanům naší MČ a nejen jim v rámci dobrovolné činnosti. Po mnoha brigádnických hodinách bylo opět zprovozněno hasičské auto Avia DA 12 - v té době ve značně zchátralém stavu k potřebám výjezdů. Dobrá věc se podařila a náhoda tomu chtěla, že s příchodem povodní v roce 2002 Miškovický sbor vyjíždí k prvním případům likvidace živelné pohromy, jako nově vznikající jednotka Čakovice tvořená členy SDH Miškovice a členy v tu dobu nově vzniklého SDH Čakovice. Po těchto mimořádných událostech se dobrovolné sbory dostávají do širšího podvědomí nejen v očích veřejnosti, ale i zastupitelů měst a obcí. Fungující jednotka je na území obce nezbytně nutná, proto MČ Praha - Čakovice a Magistrát hl. m. Prahy v rámci svých možností finančně podporují chod a zkvalitnění činnosti sboru. Aktivně se účastníme školení v oblasti požární a civilní ochrany a námětovými cvičeními zkvalitňujeme naší odbornou připravenost. V roce 2003 však dochází k rozštěpení jednotky Čakovice, kdy členové našeho sboru opouštějí tento subjekt a snaží se vytvořit vlastní jednotku požární ochrany na území naší MČ. Tento úmysl se však nezdařil. Abychom mohli i nadále působit aktivně v oblasti integrovaného záchranného systému, došlo k užší spolupráci s jednotkou požární ochrany Letňany, kdy jako její 3. družstvo vyjíždíme k zásahům. K naší plné spokojenosti tato spolupráce funguje dodnes a na vynikající úrovni. Naše družstvo je povoláváno k zásahům jak na území naší MČ, tak v celém pražském regionu. Ale není to jen o jednotce požární ochrany. Jako SDH Miškovice jsme se vrátili k tradici pořádání hasičských zábav, účastníme se hasičských soutěží a jiných veřejných aktivit - dětský den, pálení čarodějnic a různé předváděcí akce.

V současné době má náš sbor 70 členů, z toho 14 členů působí ve výjezdovém družstvu.

Starosta SDH Miškovice: Michal Motyčka
Náměstek starosty SDH: Lukáš Horský
Velitel JSDH MČ Praha-Čakovice: Lukáš Horský
Zástupci velitele JSDH MČ Praha-Čakovice: Michal Janura, Lukáš Kupka

Jestli i vy máte zájem a chuť stát se dobrovolným hasičem ve výjezdovém družstvu kontaktujte nás na tel: 605 779 273, 603 37 85 15, nebo napište na email sdhm9@seznam.cz

115_let_Letnany_116.jpg

 

26.08.2020 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 21504 x