www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:SOBOTA 15.08.2020 SVÁTEK MÁ:HANA}
MĚSTSKÁ ČÁST / Odpadové hospodářství, ekologie

Druhy odpadů a jejich uložení


Podrobné informace o tom, kam ekologicky ukládat jednotlivé druhy odpadů naleznete zde, mapu sběrných dvorů naleznete zde (odkazy vedou na web hl.m.Prahy).

ULOŽENÍ ODPADŮ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA - ČAKOVICE

TŘÍDĚNÝ ODPAD
Na několika místech v naší městské části jsou umístěny barevně odlišené kontejnery určené pro tříděný odpad (papír, sklo, plasty, nápojové kartony).
   - kontejner na papír
   - kontejner na plast
   - kontejner na sklo
   - kontejner na tetra pakt (nápojový karton)
   - kontejner na kovové obaly

Cena služby: zdarma.
Mapa tříděného odpadu. KONTEJNERY NA ELEKTROODPAD
V naší městské části byly na 5ti stanovištích s nádoby na tříděný odpad doplněny červené kontejnery na drobný elektroodpad. Červené kontejnery slouží občanům k možnosti zbavit se vysloužilých drobných elektrospotřebičů.
Cena služby: zdarma.SMĚSNÝ ODPAD
Za směsný odpad považujeme vše co nejde roztřídit jinam (do papíru, plastu, skla, tetrapaků, kovů, nebezpečného odpadu, objemného odpadu). Tento odpad odkládáme do sběrných nádob tj. do popelnice či kontejneru a né vedle nich.SBĚR MONOČLÁNKŮ A UPOTŘEBENÝCH BATERIÍ 
Pro sběr upotřebených baterií a monočlánků je umístěna ve vstupu do Severní budovy Úřadu MČ (budova č.p.52) sběrná nádoba. Osazení těchto nádob a jejich následnou obsluhu zajišťuje hl. m. Praha.
Cena služby: zdarma.

 

13.05.2020 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 3201 x