www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:ČTVRTEK 24.09.2020 SVÁTEK MÁ:JAROMÍR}
MĚSTSKÁ ČÁST / Školství

Školská zařízení a rozvoj školství


Veřejné školy zřizované městskou částí

Městská část Praha-Čakovice je zřizovatelem čtyř školských zařízení, které jsou veřejnými institucemi zapsanými do Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Jedná se o tato zařízení: Mateřská škola Čakovice I, Mateřská škola Čakovice II, Mateřská škola Čakovice III a Základní škola Dr. E. Beneše.

Předškolnímu vzdělávání (zejména v době přijímacího řízení do školek) je věnován samostatný webový portál určený rodičům: ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK. Zde rodiče naleznou zejména pokyny jak postupovat v době přijímacího řízení, přihlášky a podobný druh informací.

Provozní informace z jednotlivých školek a školy pro rodiče (a žáky) naleznete na stránkách jednotlivých škol, které jsou v jejich samostatné správě.

Fond solidarity na podporu žáků ZŠ Dr. E. Beneše:
- podrobné informace - zřizovací listina - číslo účtu fondu solidarity: 5802368379/0800, variabilní symbol 00231291.

Pomoc rodičům předškolních dětí - zařízení Krystálek
Městská část dále spolupracuje na platformě pro fungování zařízení Krystálek. Tato zařízení mají sloužit dětem předškolního věku a doplňovat kapacity školek a mají tedy za cíl dynamicky vyrovnávat nedostačující kapacitu školek. Provoz v těchto zařízeních zajišťují externí subkjekty, konkrétně celodenní Krystálky zajišťuje Centrum volného času dětí a mládeže paní Jany Kosové, polodenní Krystálky zajišťuje čakovická pobočka DDM Praha 9.

Další školské organizace v městské části
V Čakovicích se nachází gymnázium se 4 letými a 6 letými obory a Základní umělecká škola zaměřená na hudební, výtvarné a literárně-dramatické obory. ZUŠ nese jméno čakovické rodačky, slavné operní pěvkyně Marie Podvalové. Dále se v Čakovicích nachází SOŠ a SOÚ zaměřené především na gastronomii, ale také např. na chovatelství cizokrajných zvířat. V městské části také působí pobočka Domu dětí a mládeže se sídlem na Proseku, která kromě výše zmíněné spolupráce na chodu zařízení Krystálek poskytuje prostor zejména pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. Zřizovatelem všech těchto škol a školských zařízení je hlavní město Praha.

Rozmístění školských zařízení v městské části

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=znB5menLweQM.kNUhLyUHDVm4&usp=sharing

17.03.2020 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 76917 x