www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:STŘEDA 27.05.2020 SVÁTEK MÁ:VALDEMAR}
ÚŘAD / Volby / Volby do Evropského parlamentu 2014

Informace k voličským průkazům


Volič, který nebude moci volit v místě svého trvalého bydliště, může volit s voličským průkazem (VP) v jakémkoliv volebním okrsku na území celé ČR. O VP lze žádat již nyní v místě svého trvalého bydliště, na Úřadě Městké části Praha - Čakovice v odboru občansko správním (OOS, 1. patro) v úředních hodinách, s platným občanským průkazem a to osobně, nebo v zastoupení na základě úředně ověřené plné moci k tomuto účelu, nebo písemně zaslanou žádostí s úředně ověřeným podpisem. Lze také využít své datové schránky nebo e-mail s certifikovaným elektronickým podpisem.

Mimo úřední hodiny Vám bude umožněno zažádat si o voličský průkaz ve čtvrtek 08.05.2014 (státní svátek) od 08.00 do 16.00 hodin, kdy je zajištěna na ÚMČ Praha - Čakovice služba k přijetí žádosti do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (odbor OOS, Cukrovarská 52, 1. patro).
Od tohoto dne (8.5.2014) se voličské průkazy vydávají.

Bližší (cizojazyčné) informace pro cizince na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz.

- ; Přečteno: 1244 x