www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:STŘEDA 21.10.2020 SVÁTEK MÁ:BRIGITA}
ÚŘAD / Telefonní a e-mailový seznam

Telefonní seznam ÚMČ Praha-ČakoviceOdbor / oblast

Telefonní číslo

e-mail

Kancelář vedení úřadu

starosta: Ing. Jiří Vintiška283 061 410 vintiska@cakovice.cz

zástupci starosty
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
Mgr. Kateřina Arnotová
Ing. Michal Motyčka, DiS., Ph.D.
Mgr. Soňa Černá

 
283 061 414
277 003 442
283 061 437
283 061 437


lochman@cakovice.cz
arnotova@cakovice.cz
motycka@cakovice.cz
cerna@cakovice.cz

tajemník: Ing. Jiří Janků
asistentka: Hana Laušová, DiS.
asistentka: Marcela Lapková

283 061 415
283 061 410
283 061 413
janku@cakovice.cz
lausova@cakovice.cz
lapkova@cakovice.cz

Podatelna a informační středisko, CzechPoint
Jitka Kostečková
Zita Žežulková
Alena Brabcová


283 061 433
283 061 419
283 061 433


kosteckova@cakovice.cz
zezulkova@cakovice.cz
brabcova@cakovice.cz

Odbor bytového hospodářství a správy budov 

Markéta Baťková - vedoucí odboru
Pavla Váňová - referentka (nájmy)
Linda Tomasová - referentka
Adéla Vecková - referentka
Správa sportovních zařízení283 061 429
283 061 430
283 061 428
277 003 443
602 648 231


batkova@cakovice.cz
vanova@cakovice.cz'
tomasova@cakovice.cz
veckova@cakovice.cz
batkova@cakovice.cz
Odbor občanskosprávní 
Martina Řepková - vedoucí odboru
Renata Fuchsová - referentka
Renata Krištofová - referentka


283 061 416
283 061 417
283 061 418
 

repkova@cakovice.cz
fuchsova@cakovice.cz
kristofova@cakovice.cz


Odbor životního prostředí a majetkoprávní
Ing. Eva Dlouhá - vedoucí odboru
- Oddělení životního prostředí -
Daniela Kozáková - referentka
- Oddělení majetkoprávní -
Jana Gondeková - referentka
Eva Šimerová - referentka
- Oddělení péče o zeleň a údržbu MČ -
Pavel Huptych - vedoucí mistr
Lenka Maříková - vedoucí oddělení283 061 432

283 061 439

283 061 435
283 061 425

283 061 434
283 061 431dlouha@cakovice.cz

kozakova@cakovice.cz

gondekova@cakovice.cz
simerova@cakovice.cz

huptych@cakovice.cZ
ma
rikova@cakovice.cz

Finanční odbor
Radka Zalepová - vedoucí
Bc. Iva Nováková - rozpočtář
Jana Mládková - účetní
Andrea Müllerová- pokladní
Bc. Lenka Linhartová

283 061 423
277 003 440
283 061 420
283 061 422
283 061 421

zalepova@cakovice.cz
novakova@cakovice.cz
mladkova@cakovice.cz
mullerova@cakovice.cz
linhartova@cakovice.cz
Odbor investic a územního rozvoje
Jan Florián - pověřen vedením
Ladislav Poledna - referent
Štefan Pecník - referent

283 061 438
277 003 441
283 061 424

florian@cakovice.cz
poledna@cakovice.cz
pecnik@cakovice.cz
Odbor školství, kultury a sportu
Kateřina Marszálková - pověřena vedením
Jana Jirušková - referent

283 061 426
283 061 427

marszalkova@cakovice.cz
jiruskova@cakovice.cz
Časopis U nás v Čakovicích
- inzerce
- redakce 
283 061 426
283 061 427
inzerce@cakovice.cz
unas@cakovice.cz

Knihovny
Čakovice
Třeboradice


283 930 955
602 381 760

knihovna.ca@cakovice.cz
knihovna.tr@cakovice.cz


 

Odbor výstavby a územního plánování - detašované pracoviště (ÚMČ Praha 18)
!!! Pro korespondenci nutno použít adresu: Bechyňská 639, 199 00 Praha 9!!
Bc. Josef Jáchym - vedoucí
Jitka Homolová
Ing. Oldřich Barák
Iva Kindlová
283 109 331
283 109 332
283 109 334
283 109 333
josef.jachym@letnany.cz
jitka.homolova@letnany.cz
oldrich.barak@letnany.cz
iva.
kindlova@letnany.cz


GDPR - kontaktní informace pro ochranu osobních údajů Mgr. Ivan Chytil Chytil & Mann, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 29152046

 

13.10.2020 - Kateřina Marszálková ; Přečteno: 92357 x