www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU
{DNES JE:STŘEDA 19.12.2018 SVÁTEK MÁ:ESTER}
ÚŘAD / Telefonní a e-mailový seznam

Telefonní seznam ÚMČ Praha-ČakoviceOdbor / oblast

Telefonní číslo

e-mail

Kancelář vedení úřadu

starosta: Ing. Jiří Vintiška
283 061 412
 vintiska@cakovice.cz

zástupci starosty:
Ing. Alexander Lochman, Ph.D.
Mgr. Kateřina Arnotová
Ing. Michal Motyčka, DiS., Ph.D.
Mgr. Soňa Černá

 
283 061 414 
283 061 437 
283 061 437
283 061 437


lochman@cakovice.cz
arnotova@cakovice.cz
motycka@cakovice.cz
cerna@cakovice.cz


tajemnice:
Ing. Milena Pekařová
asistentka: Hana Laušová, DiS.
asistentka: Marcela Lapková
 283 061 415
 283 061 410
 283 061 413
pekarova@cakovice.cz
lausova@cakovice.cz
lapkova@cakovice.cz
podatelna a info:
Iva Nováková
Zita Žežulková
Karla Záhorcová
 
 283 061 433
 283 061 419
 283 109 340


novakova@cakovice.cz
zezulkova@cakovice.cz
zahorcova@cakovice.cz

Odbor bytového hospodářství a správy budov 
Markéta Baťková - vedoucí odboru
Pavla Váňová - referentka (nájmy)
Linda Tomasová - referentka
Jana Přibylová - referentka
Správa sportovních zařízení


283 061 429 
283 061 430
283 061 428
283 061 427
602 648 231


batkova@cakovice.cz
vanova@cakovice.cz'
tomasova@cakovice.cz
pribylova@cakovice.cz
batkova@cakovice.cz
Odbor občansko - správní 
Martina Řepková - vedoucí odboru
Renata Fuchsová - referentka
Renata Krištofová - referentka

 283 061 416
 283 061 417
 283 061 418
 
repkova@cakovice.cz
fuchsova@cakovice.cz
kristofova@cakovice.cz


Odbor životního prostředí a majetkoprávní
Ing. Eva Dlouhá - vedoucí
MVDr. Monika Lapešová, DiS. - referentka
Daniela Kozáková - referentka
Jana Gondeková - referentka


 283 061 432
 283 061 425
 283 061 439
 283 061 435


dlouha@cakovice.cz
lapesova@cakovice.cz
kozakova@cakovice.cz
gondekova@cakovice.cz

Odbor finanční
Radka Zalepová - vedoucí
Ilona Pavlíková - rozpočtář
Hana Hájková - účetní
Jana Mládková - účetní
Andrea Müllerová- pokladní
Bc. Lenka Lapešová

 
 283 061 423 
 283 061 440
 283 061 440
 283 061 420
 283 061 422
 283 061 421


zalepova@cakovice.cz
pavlikova@cakovice.cz
hajkova@cakovice.cz
mladkova@cakovice.cz
mullerova@cakovice.cz
lapesova@cakovice.cz

Odbor rozvoje a údržby obce
Petr Beneš - vedoucí odboru
- Investiční oddělení -
Jan Florián - referent
Ladislav Poledna - referent
- Oddělení správy místních poplatků -
Štefan Pecník - referent
- Oddělení údržby -
Jiří Slavík - mistr
Lenka Maříková - referentka  


 283 061 411
 
 283 061 438
 283 061 441 

 283 061 424 
 
 283 061 434
 283 061 431


benes@cakovice.cz

florian@cakovice.cz
poledna@cakovice.cz

pecnik@cakovice.cz

slavik@cakovice.cZ
ma
rikova@cakovice.cz

Odbor školství, kultury a sportu
Kateřina Marhoulová - pověřena vedením
Ina Málková - archiv, klub seniorů
Časopis U nás v Čakovicích
- inzerce (Ina Málková)
- redakce (Michal Káva)

283 061 426
283 061 427

 


marhoulova@cakovice.cz
malkova@cakovice.cz

inzerce@cakovice.cz
unas@cakovice.cz
Odbor výstavby - Detašované pracoviště (ÚMČ Praha 18)
Bc. Josef Jáchym - vedoucí
J. Homolová
Ing. O. Barák
Iva Kindlová

 283 109 331
 283 109 332
 283 109 334
 283 109 333

josef.jachym@letnany.cz
jitka.homolova@letnany.cz
oldrich.barak@letnany.cz
iva.
kindlova@letnany.cz

GDPR - kontaktní informace pro ochranu osobních údajů Mgr. Ivan Chytil Chytil & Mann, advokátní kancelář, s.r.o., IČ 29152046

 

26.11.2018 - Kateřina Marhoulová ; Přečteno: 79961 x