www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET
{DNES JE:NEDĚLE 09.08.2020 SVÁTEK MÁ:ROMAN}
AKTUALITY / Obecné informace

Důležité!


Výpis z rejstříku trestů - fyzické osoby
Jedná se o výpis z neveřejné evidence ve smyslu zákona o informačních systémech veřejné správy. Výpis lze vydat pouze osobě, které se výpis týká.
Jiné osobě může být výpis vydán pouze na základě úředně ověřené plné moci.
Povinnými údaji pro vydání výpisu jsou základní identifikační údaje (jméno, rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, státní občanství) a údaje týkající se narození žadatele (stát, okres, obec, případně datum narození u cizince, který nemá přiděleno rodné číslo).

Pro vyhotovení výpisu je nutné předložení dokladu totožnosti:

*    platný občanský průkaz nebo

*    platný cestovní pas nebo

*    identifikační doklad cizince nebo průkaz o povolení pobytu cizince

Chybí-li některý z povinných údajů v dokladu totožnosti, musí ho žadatel doložit jiným úředně vydaným nebo ověřeným dokladem, např. rodným listem.Je-li tento doklad v jiném než českém nebo slovenském jazyce, předloží tento doklad společně s jeho úředním překladem do českého jazyka.

V případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je zapotřebí:

*    úředně ověřená plná moc v českém jazyce

*    platný doklad totožnosti zmocněnce.

Výpis z rejstříku trestů - právnické osoby
Začátkem května je spuštěn nový   výpis z rejstříku trestů právnických osob.
Údaje z evidence rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává.

Cena za přijetí žádosti o vydání výpisu z Rejstříku trestů je shodná s již poskytovaným výpisem RT pro fyzické osoby ve výši 100 Kč včetně DPH.

- ; Přečteno: 2202 x