www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU
{DNES JE:PÁTEK 20.10.2017 SVÁTEK MÁ:VENDELÍN}
AKTUALITY / Obecné informace

Výdej zahradních kompostérů + DŮLEŽITÉ INFORMACE K VYDÁNÍ


V termínu od 28.09. minimálně do 02.10.2017 bude přerušen výdej kompostérů z důvodu probíhající stavby v okolí radnice. Je možné i prodloužení tohoto termínu, proto prosím sledujte webové stránky.
********************************************************************************************

Koncem roku 2016 byla zveřejněna anketa pro spoluobčany Městské části Praha - Čakovice, která měla za úkol zjistit Váš zájem o bezplatné poskytnutí zahradních kompostérů. Kdo o tuto službu projevil zájem vyplněním "anketního lístku" má nyní možnost vyzvednout si požadovaný kompostér.
Vydávání bude ukončeno 31.10.2017 (později pouze po telefonické dohodě). Nevyzvednuté kompostéry budou poté vydány náhradníkům.

KDE?
Odbor rozvoje a údržby obce (ORUO) - nám. 25. března 121, jižní budova (objekt ve dvoře za starou radnicí)
KONTAKTNÍ OSOBA
Kateřina Marhoulová (283061426) nebo Lenka Maříková (283061431)
KDY?
Od pondělí 18.09.2017 každé pondělí - čtvrtek (08.00 - 11.00 hodin, 13.00 - 16.00 hodin). V jiný termín pouze po telefonické domluvě.

Podmínky a pokyny pro výdej kompostéru

1) Nárok na vydání kompostérů mají občané MČ, kteří koncem roku 2016 odevzdali anketní lístek na podatelnu ÚMČ.

2) Podmínkou pro výdej kompostéru je fakt, že vypůjčitel je vlastníkem pozemku, na kterém bude kompostér umístěn nebo má souhlas vlastníka - TATO INFORMACE BUDE ZKONTROLOVÁNA NA KATASTRU NEMOVITOSTÍ. V případě, že žadatel není vlastníkem pozemku, musí na místě předložit kopii nájemní smlouvy, příp. plnou moc....)!!!!!

3) Pro vydání kompostéru je nutné vyplnit na místě "Smlouvu o výpůjčce a následném darování", k čemuž je nutné:
- předem si uvedenou Smlouvu o výpůjčce a následném darování důsledně přečíst, na místě bude pouze doplněna (hlavička, adresa, parc. č., podpisy...)
- mít s sebou občanský průkaz
- znát parcelní číslo pozemku, na kterém bude kompostér umístěn (základní podmínkou je, že pozemek uvedený ve smlouvě musí být na území městské části Praha - Čakovice, kde bude kompostér prokazatelně umístěn 5 let)

4) Je nutné zajistit si vhodnou vlastní dopravu (auto, vozík). Je třeba počítat s tím, že váha kompostérů se pohybuje mezi 20 - 30 kg a ze strany MČ není zajištěna obsluha, která by manipulaci kompostérů zajistila za vás. V tomto ohledu je nutné počítat také s tím, že je aktuálně omezen příjezd vozidel z důvodu probíhající rekonstrukce příjezdových povrchů.

 

20.09.2017 - Kateřina Marhoulová ; Přečteno: 621 x