www.cakovice.cz ČAKOVICKÝ PŘEDŠKOLÁČEK ČAKOVICE V POHYBU
{DNES JE:PONDĚLÍ 17.12.2018 SVÁTEK MÁ:DANIEL}
AKTUALITY / Dopravní informace

Částečná uzavírka Kostelecké ulice - AKTUALIZOVÁNO


Vážení občané,

doplňujeme předchozí informace, uvedené níže. Bohužel osoby odpovědné za přípravu níže zmíněné stavby nezasílají informace naší městské části. Dnes, dne 19.6.2017, v době, kdy měla být stavba zahájena, jsem proto kontaktoval Dopravní podnik hl. m. Prahy, který musí být informován o potřebných objízdných trasách (v tomto případě pro linku 202). Vznesl jsem dotaz, zda tamní pracovníci nemají informace o datu zahájení uzavírky. Bohužel ani Dopravní podnik ještě uzavírku nemá k dnešnímu dni oficiálně potvrzenu. Nicméně předpokládají, že uzavírka začne 1.7.2017.

O případných dalších změnách Vás budeme informovat. V této souvislosti také upozorňujeme na přehled souběžných (zejména) letních uzavírek v "centru" Čakovic, který vyšel v aktuálním čísle čakovického časopisu.

Jiří Vintiška.

 

--- PŮVODNÍ INFORMACE Z 15.6.2017 ---

Vážení občané,

včera dne 14.6.2017 jsme obdrželi na Úřad městské části Praha-Čakovice informaci, že dojde k uzavírce Kostelecké ulice ve směru z centra (od Ďáblic do Čakovic). Uzavírka proběhne od 19.6.2017 cca do 30. září 2017 v oblasti v okolí křižovatky s ulicí U Červeného mlýnku a to z důvodu výstavby vodovodu v rámci akce nazvané: "Zkapacitnění hlavního řadu DN 200 Ládví III – Březiněves". Tato etapa investice se bude provádět na území MČ Praha-Ďáblice a MČ Praha-Čakovice. Vlastníkem vozovky je hl.m. Praha a žádná z dotčených městských částí není správcem této komunikace. Naše městská část bohužel neměla možnost se k akci předem jakkoliv vyjádřit a informaci o jejím konání obdržela až 3 pracovní dny před jejím zahájením.

Naší městské části připadá s ohledem na dopady na dopravu a potřeby obyvatel v lokalitě mimořádně nevhodné provádět tuto stavbu izolovaně od potřebné výstavby kanalizace, která v této lokalitě také chybí, a kterou připravuje Odbor technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy. Vedení naší městské části se nyní pokusí spojit s investorem vodovodu a požádat jej o možnost urychlit realizaci, aby dopady na dopravu byly co nejnižší.

S ohledem na uzavření Kostelecké ulice ve směru z centra (od sjezdu z dálnice u restaurace McDonalds směrem do Čakovic) lze očekávat negativní dopady na plynulost dopravy zejména v odpoledních hodinách všedních dnů, zejména pak v měsíci září.
Děkujeme za pochopení.

Ing. Jiří Vintiška
1. zástupce starosty

19.06.2017 - UMC_002 ; Přečteno: 3183 x